Čteme a píšeme s Agátou získalo doložku MŠMT

Titulům Živá abeceda, Slabikář 1., 2. a 3. dílUvolňovací cvikyPíšeme číslice, Písanka 1., 2. a 3. dílZdokonalujeme čtení k Živé abecedě Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1., 2.3. díl z učebnicové řady “Čteme a píšeme s Agátou” byla dne 4. 4. 2017 udělena schvalovací doložka MŠMT čj. MSMT-2719/2017.

Učebnicová řada “Čteme a píšeme s Agátou” byla zařazena do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1.–5. ročník.

Výňatky z recenzních posudků:

  • recenzentka prof. Radka Wildová, CSc., uvádí, že “učebnicová sada je vhodná pro rozvoj počátků čtení a psaní, je přehledná a graficky velmi dobře zvládnutá. Z metodického hlediska je možno ji považovat za opravdu velmi dobrou.” Jako další pozitivum pro práci s učebnicemi je považováno, že “učebnice využívají piktogramy, které usnadňují metodickou práci s materiály” a že ilustrace, které “jsou velmi dobře čitelné, mají vysokou motivační hodnotu”. Z hlediska odborného i jazykového byl učebnicový soubor “zpracován velmi kvalitně. Je zřetelné, že jej zpracoval odborně erudovaný tým s rozsáhlými praktickými zkušenostmi z oblasti výuky čtení a psaní v 1. ročníku.”
  • “Učebnicová řada obsahuje dostatek prostoru pro nácvik, procvičení i upevnění učiva. Vynikající jsou sešity Zdokonalujeme čtení…, které mohou být využity pro další individualizaci výuky.” Tato řada “působí jako kompaktní a logicky vnitřně provázaný celek.”
  • “Učebnicová sada je,” podle recenzentky Bc. Anety Hájkové, “zpracována velice kvalitně po obsahové i grafické stránce. Zvolená forma zpracování vede žáky k tvořivosti a k samostatnosti. Jsou vhodně zvoleny úkoly, které žáka motivují. Učebnicové sadě nelze po všech stránkách nic vytknout a věřím, že my učitelé v ní najdeme opravdu kvalitní pomůcku pro svou práci.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *