Prohlédněte si záznam autorského představení materiálů:

AMOS PLUS K ŽIVÉ ABECEDĚ se samolepkami

Jako v ostatních materiálech AMOS jsou žáci vedeni k samostatnému řešení úkolů s pomocí piktografických zadání. K řešení úkolů žáci dále využívají i práci s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy, a tím budují základy informatického myšlení.

Práci s AMOS PLUS k Živé abecedě můžete zařadit průběžně během výuky podle Živé abecedy, ale také kdykoli později v průběhu 1. ročníku. Pozdější zařazení může sloužit k opakování osvojené látky na dovednostně náročnějších typech cvičení.

Objednávat můžete na v našem e-shopu.

AMOS PLUS KE SLABIKÁŘI 1 se samolepkami

Práci s AMOS PLUS ke Slabikáři 1 můžete zařadit průběžně během výuky podle Slabikáře 1, ale
také kdykoli později v průběhu 1. ročníku.

Také v případě práce s pracovními sešity AMOS PLUS má každý žák právo naplňovat znalosti
a dovednosti svým vlastním tempem
.

Objednávat můžete na v našem e-shopu.