Aktualizace 26. 3. 2019: Stáhněte si ukázku prvních 24 stran učebnice a odpovídající strany metodických pokynů.

Aktualizace 29. 5. 2019: Nově máte možnost získat při zakoupení materiálů AMOS pro celou třídu i poukaz na akreditovaný seminář v hodnotě 1 490 Kč. Také přidáváme akci OSKAR (při nákupu Oskarovy prvouky 1 pro celou třídu MIUč+ na školní rok 2019/2020 zdarma, obdobně jako u ostatních akcí).

Nejnovější přírůstek do uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS představuje prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem.

Na základě úspěšného pilotního ověření probíhají v současné době závěrečné úpravy Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník, které zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, metodického průvodcesadu pokusů.

Co vyučující oceňují na Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník ?

„Rychlou samostatnost žáků při řešení úkolů, dle jednoduchých piktogramů si dokázali od druhého týdne číst sami zadání.“
„Opakování s myšlenkovými mapami jde samo. Každé dítě je schopné pohovořit.“
„Oceňuji, že každé cvičení v učebnici má svůj smysl a cíl.“
„Větší názornost. Obohacení výuky o pokusy.“

První vydání pracovní učebnice Oskarova prvouka 1 má udělenu schvalovací doložkou MŠMT a je již skladem.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník je vytvořeno zkušenými pedagogy a autory Alenou Bárou DoležalovouMilošem Novotným a tvoří součást stávající ucelené řady od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pět základních výhod „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“:

1. PIKTOGRAFICKÉ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od 1. hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání

Přehled piktogramů
Přehled piktogramů – Piktogramy jsou postupně zaváděny a obrazově vysvětlovány. Piktografická zadání zvyšují samostatnost žáků při práci s materiály, tím je posilováno vzdělávací sebevědomí žáků.

2. MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování žáků, tak k opakování.

Strana 16 - shrnující myšlenková mapa ke kapitole podzim
Ukázka str. 16 – Příklad shrnující myšlenkové mapy ke každé kapitole – Pomocí paměťových obrázků jsou opakováním fixována témata ke kapitole podzim: Počasí na podzim, Oblékání, Ovocné stromy, Podzimní zahrada, Les na podzim a Zvířata na podzim.

3. UPLATNĚNÍ ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, které žáci umí přečíst, to žákům umožňuje jak procvičit samotné čtení, tak nabývat nové dovednosti a poznatky z prvouky.

str 29 - Objevujeme a poznáváme s Oskarem - uplatnění čtení
Ukázka str. 29 – Téma zimních sportů je uvozeno jednoduchým obrázkovým čtením – Úroveň čtení v prvouce je vždy mírně snazší než ve slabikáři, a baví tak číst všechny žáky.

4. MIUč+: K učebnici je vytvořena interaktivní verze, která přispívá k efektivnosti výukového procesu a poskytuje žákům jasnou vizuální oporu.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem - MIUč+
Ukázka MIUč+ „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ – Vyučující může snadno zobrazit odpovídající stranu, konkrétní cvičení i doplňkový obsah.

5. POKUSY: K učebnici je vytvořena sada pokusů v úrovni, která umožňuje samostatné provádění pokusů žáky. Pokusy napomáhají rozvíjet pozorovací dovednosti žáků, rozšiřují slovní zásobu a jsou přínosným zpestřením výuky. Pokusy jsou součástí MIUč+ Oskarova prvouka 1, lze je také zakoupit samostatně jako MIUč+ Oskarovy pokusy 1.