Vážení vyučující,

připravili jsme pro Vás nové akreditované webináře vedené spoluautory učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Webinář: Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1., 2. a 3. ročník

Stručný obsah:

 • představení koncepce výukových materiálů Objevujeme a poznáváme s Oskarem a seznámení s efektivními formami a metodami ve výuce prvouky
 • prezentace a praktické ukázky vzdělávací strategie Objevujme a poznáváme s Oskarem zaměřené na:
  • systematickou práci s textem a informacemi
  • vývoj práce s myšlenkovými mapami
  • pozorování a jeho zaznamenávání
  • rozvoj sebepoznání prostřednictvím vnímání emocí u sebe
   i druhých
  • rozvoj prostorové orientace
  • aplikaci matematické gramotnosti do prvouky
  • možnost uplatňovat formativní hodnocení
  • systematické zařazení pokusů do výuky v 1. až 3. ročníku
  • využití multimediálních interaktivních učebnic

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Místo konání: online

Rozsah: 6 vyučovacích hodin (2 bloky po 3 vyučovacích hodinách)

Maximální počet účastníků: 25

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

_________________________________

Jak hodnotili seminář jeho účastníci?

Seminář byl příjemný, obohacující, inspirativní, založený na praktických zkušenostech, což považuji za jeho největší bonus. Určitě bych doporučila.

Mgr. Ivana Tošnarová

Seminář je plný poznatků z učitelské praxe (nejde jen o teorii). Jsem nadšená z mezipředmětových vztahů. Vždy mi dalo hodně práce si připravit materiály, jelikož propojenost mezi předměty je velmi důležitá! Tyto učebnice jsou pro mě odměnou.

Mgr. Lenka Salzburgerová

Seminář byl srozumitelný, přehledný a hlavně zážitkový. Také vstupy kolegyň vnesly nové poznatky, řadu doporučení a zkušeností, se kterými bych také ráda dále pracovala.

Mgr. Martina Vintrová

Tuto učebnici mám letos poprvé, zrovna tak Agátu a Matýska. Na učebnice jsem narazila během covidu, kdy jsem využívala videa pro matematiku. Následně jsem se přihlásila na webinář o učebnicích a vybrala jsem si je pro prvňáčky. Dětem se líbí, krásně se nám s nimi pracuje.

Mgr. Andrea Hendrichová