Vážení vyučující,

velice nás potěšil velký zájem a pozitivní ohlasy na online verzi akreditovaného semináře AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník uskutečněnou v loňském roce.

Proto jsme se rozhodli uspořádat reprízu tohoto online semináře také v letošním roce v termínu od pondělí 19. 4. do pátku 30. 4. 2021. Všichni přihlášení do 16. 4. 2021 mají účast na online semináři zdarma (původní cena 1 490 Kč).

Více informací zde.

Jak hodnotí výuku se souborem AMOS účastníci semináře?

Učím letos poprvé podle Amose a je to úplný LUXUS, který v této době nabízíte. Samozřejmě největší díky patří panu Mgr. Novotnému za dokonalé zpracování. Je tomu rok, co jsem se zúčastnila semináře o učebních materiálech AMOS, který mě velmi nadchl a mluvil z duše – komplexnost učebních materiálů a propojení jednotlivých předmětů. Výuková videa mě ubezpečila, že se nemusím obávat ani uzavření školy. A hned 1. září jsem proto také ujistila rodiče, že s těmito novými učebními materiály zvládneme i případnou distanční výuku. To jsem vůbec netušila, co nás čeká. Ve škole jsem děti záhy seznámila s výukou pana učitele, který jim pak již v říjnu pomáhal s prvními kroky v českém jazyce i matematice. Nyní nám to „frčí“ i při on-line výuce.

Mgr. Marcela Mašková

Pořádáme pro Vás prezenční akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.


Prezenční podoby seminářů plánujeme znovu v roce 2022:


Chcete-li se přihlásit na seminář, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: rehackova@nns.czSEMINÁŘ „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“

Stručný obsah:

 • úvodní představení vzdělávacích materiálů AMOS
 • seznámení s metodou tří startů (analyticko-syntetická metoda využívající prvky genetické metody)
 • práce s typologiemi cvičení metody tří startů v souboru vzdělávacích materiálů Čteme a píšeme s Agátou
 • seznámení se vzdělávacími materiály Matýskova matematika (navazující na metodu tří startů)
 • představení vzdělávacích materiálů Oskarova prvouka (navazující na metodu tří startů)
 • praktické ukázky materiálů pro 2. a 3. ročník směřující ke čtení s porozuměním a navazující na metodu tří startů
 • obeznámení s formativním hodnocením ve výuce 1. ročníku
 • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Semináře konané v roce 2019: 27. 8. 2019 v Brně, 28. 8. 2019 v Brně, 29. 8. 2019 v Praze, 30. 8. 2019 v PrazeSEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

   • úvodní seznámení a představení metody tří startů
   • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti v období vyvození písmen, slabik a čtení slov s prvními krátkými texty včetně seznámení s vhodnými typovými cvičeními
   • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti při výuce čtení slov složitější stavby a krátkých textů včetně seznámení s dalším vývojem vhodných typových cvičení až po systematickou práci s texty na konci 1. ročníku ve spojitosti s výukou v navazujících ročnících
   • obeznámení s přesahy výuky čtení a psaní s porozuměním do jiných vyučovacích oblastí
   • získání vybraných vzdělávacích materiálů zdarma
   • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektoři: Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Alena Bára Doležalová

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Semináře konané v roce 2018/2019: 13. 9. 2018 v Brně, 26. 9. 2018 v Českých Budějovicích, 14. 3. 2019 v Karviné, 23. 4. 2019 v Kladně, 22. 5. 2019 v Brně, 23. 5. 2019 v Miloticích, 29. 5. 2019 v Praze

Semináře konané v roce 2019/2020: 26. 9. 2019 v Českých BudějovicíchLETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Místo: Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)
            Mgr. Zdeněk Brom (pedagog)

Letní škola Vám představí metodicko-didaktickou formu práce při výuce českého jazyka, matematiky a prvouky v 1. ročníku ZŠ. Seznámí Vás s výukovými materiály „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ zaměřenými na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Získáte řadu námětů využitelných ve Vaší praxi a proberete konkrétní postupy umožňující aktivní propojení všech předmětů. Seznámíte se i s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+) a možnostmi, jak zapojit všechny žáky do výuky, přitom nezapomenout na žáky s inkluzí.

Letní škola je vhodná pro všechny vyučující, kteří učí v 1. ročníku. Kurzem Vás provede zkušený učitel a spoluautor řady učebnic Mgr. Miloš Novotný, tvůrce myšlenky metoda tří startů.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 8 090 Kč

          zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Hodnocení semináře jeho účastníky:

„Letní škola byla velmi inspirující. Oceňuji vynikající nasazení a profesionalitu. Děkuji za podnětný kurz.“ (účastnice Letní školy – 10 let praxe)

„Obsah a náplň kurzu mě velmi oslovily a nadchly. Metodické zpracování řady učebnic a MIUč+ mi nalily pracovní novou krev do žil.“ (účastnice Letní školy – 25 let praxe)

„Mám 30letou praxi, ale i přesto byla LŠ pro mě velmi inspirativní a přínosná. Doporučuji.“ (účastnice Letní školy – 30 let praxe)

Semináře konané v roce 2018: 19.–24. 8. 2018 v Liberci
Semináře konané v roce 2019: 18.–23. 8. 2019 v LiberciLETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI VE 2. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Místo: Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)
            Mgr. Zdeněk Brom (pedagog)

Letní škola 2 je vhodná pro učitele 2. ročníků, pro pedagogy vyučující podle souboru AMOS a pro absolventy semináře Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti v 1. ročníku. Seznámí Vás s výukovými materiály „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ pro 2. ročník základní školy, získáte řadu námětů využitelných ve Vaší praxi a proberete konkrétní postupy umožňující aktivní propojení všech předmětů. Opět se setkáte s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+) a možnostmi, jak zapojit všechny žáky do výuky, přitom nezapomenout na žáky s inkluzí.

Kurzem Vás provede zkušený učitel a spoluautor řady učebnic Mgr. Miloš Novotný, tvůrce myšlenky metoda tří startů.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 8 090 Kč

          zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: rehackova@nns.cz

Hodnocení semináře jeho účastníky:

„Skvělé, přála bych si, aby seminář příště absolvovaly i mé kolegyně.“

„Během kurzu byla nasazena laťka velmi vysoko. Propojení jednotlivých předmětů do jednoho celku je úžasná myšlenka.“

„Letní škola je inspirující, lektorem je přímo autor učebnic; srpnový termín je ideální pro nastartování do nového školního roku.“ (účastnice – 25 let praxe)

Semináře konané v roce 2019: 18.–23. 8. 2019 v Liberci


Pokud vás některý seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u Vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním dohodnutého minimálního počtu účastníků semináře.


Dále organizujeme tyto semináře (na objednání):


SEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI“

Stručný obsah:

   • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály pro 1. stupeň ZŠ a jejich funkcionalitou
   • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
   • možnosti využití multimediálních materiálů 
   • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
   • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
   • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Bc. Jakub FančovičSEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 2. STUPNI“

Stručný obsah:

   • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály pro 2. stupeň ZŠ a jejich funkcionalitou
   • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
   • možnosti využití multimediálních materiálů 
   • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
   • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
   • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Bc. Jakub Fančovič