nabízejí Čteme a píšeme s Agátourozvolněné podobě.

Čtenářské základy mohou sloužit jako:

 • podpůrný materiál pro třídy využívající Čteme a píšeme s Agátou
 • podpůrný nebo hlavní materiál pro žáky s podpůrným opatřením na různé úrovni
 • hlavní materiál pro třídy zřízené podle § 16/9
 • hlavní materiál pro třídy ve speciálních školách

23. 11. 2023 – Premiéra autorského představení ke 3. dílu:

Můžete si také prohlédnout:

Autorské představení k 1. dílu:

Autorské představení ke 2. dílu:

Čtenářské základy 1., 2. a 3. díl jsou již skladem na www.nns.cz a u našich distributorů.

Níže se můžete seznámit s některými zkušenostmi vyučujících, kteří měli materiály k dispozici v rámci pilotního ověřování.

29 Comments

 1. Koupila jsem čtenářské základy 3 pro mojí dceru, která má vývojovou dysfázii a začíná na ní toho být postupně moc a tak se tento pracovní sešit přímo sám nabízel pro domácí opakování. Dcera je se sešitem spokojená, poznává úkoly, které už dělaly ve třídě a má sama ze sebe dobrý pocit, že to zvládá – zažívá pocit úspěchu. Sama jsem také pedagog, i když aktuálně neučím. Ale oceňuju propracovanost učebnice a provázanost s dalšími předměty, jako matematika. Muselo to dát ohromnou práci. Chci se proto také zeptat, zda bude i 4 díl, vzhledem k tomu, že ve 3 dílu nejsou probraná všechna písmenka, která se do konce 1. třídy musí probrat. Děkuji.

  1. Děkujeme za zpětnou vazbu, Čtenářské základy 4. díl právě pilotně ověřujeme a vydání předpokládáme v září 2024.

   S pozdravem
   redakce nakladatelství

 2. Já jsem již v důchodovém věku, tak mohu jen litovat, že se mi tyto učebnice dostaly do rukou poslední dva roky. Za mě dokonalé, propracované, propojené. Lepší jsem neviděla. Děkuji.

 3. Velmi zajímavý a krásně propracovaný materiál, momentálně využívám Čtenářské základy 1 u žáčka, který opakuje 1. třídu.

 4. Čtenářské základy jsem se rozhodla použít jako hlavní materiál hned na začátku u dvou dětí, které opakují první třídu. Zatím velká spokojenost, hodně pracují samostatně, mají pocit důležitosti a nálepky jsou příznivým bonusem.

 5. Moc děkuji za přínosný materiál Čtenářské základy 1,2,3. Pracovala jsem už s učebnicemi Čteme a píšeme s Agátou a Čtenářské základy jsou to, co chybělo na trhu: Srozumitelná učebnice pro žáky se SVP, LMP, OMJ…
  Bohužel naše škola jede podle genetické metody a tak nyní vzpomínám na “Agátu”, ale využívám Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři a taky Knihovničky s kartami a Jsem čtenář.

 6. Velmi zajímavá a přínosná prezentace, vyčerpávající představení učebního materiálu pro prvňáčky. V příští první třídě je určitě ráda využiji.

 7. Těšila jsem se na tuto publikaci a nezklamala mě.
  Provázání pracovních sešitů, různorodost cvičení…

 8. ČZ jsou přehledné, motivující. Dětem se líbí a pěkně se s nimi pracuje. Velká pomoc ve výuce dětí s LMP. Navíc letos ještě i žáci z Ukrajiny. Ti už vědí, že mají Agátu.

 9. Čtenářské základy v tomto školním roce budu využívat jako hlavní učební materiál pro dva žáky s SVP. Jelikož jsem měla možnost s touto učebnicí pracovat již v minulém školním roce, vím že rozmanitost cvičení bude těmto žákům vyhovovat. Ze začátku se budou muset žáci naučit pracovat se samolepkami, protože se s tím dříve nesetkali a vůbec to neznají, ale věřím, že stejně jako loni to bude úžasný přínos jako motivace.

 10. Dobrý den, učím 1. třídu poprvé, takže uvidím,jak vše budeme zvládat. Ale materiály se velice líbí mně i žákům.

 11. Čtenářské základy využívám při práci s žáky s podpůrnými opatřeními na ZŠ zřizené podle § 16. Tento materiál mi velice usnadňuje práci a  přípravy na vyučování. Vyhovují nám jednoduché ilustrace, na které žáci dobře reagují a dokáží o nich vyprávět. Jako další klad vidím v rozmanitosti úkolů, které se u jednotlivých písmen v obměnách opakují. Jsou pro žáky přehledné, dobře se v nich orientují a většinu úkolů zvládají plnit samostatně. Přínos vidím i v doplňování samolepek do vybraných cvičení, což je pro děti netradiční a atraktivní. Děkuji za tento materiál, neboť pro tyto žáky je vhodných materiálů nedostatek.
  Všem jej mohu doporučit a doufám, že bude pokračování.

 12. Dobrý den,děkuji za prezentaci nové učebnice Čtenářské základy. Třetím rokem využívám ve výuce řadu AMOS. Učebnice čtení jsou kvalitní, přehledné, pro děti srozumitelné. Protože se jedná o výuku žáků s LMP, učivo rozvolňuji . Velmi vítám podpůrnou řadu Čtenářské základy 1-3, která přesně odpovídá potřebám těchto žáků. I oni potřebují pěkné a srozumitelné učebnice – jsem ráda, že jsme se jich dočkali.

 13. Škoda, že tyto učebnice jsou dostupné až teď. Mám 1. třídu a  žáka s LMP. Určitě bych tyto učebnice využila. Učím podle Agáty a práce na tabuli ho baví.

 14. Čtenářské základy ověřuji se třemi žáky 1.r. praktické třídy. Úvodní cvičení jsou vhodná ke zjišťování řečových dovedností žáků, k přípravě na čtení, k orientaci v řádcích a sloupcích. Materiál slouží k vyvozování písmen, k nácviku hůlkového písma, k upevňování probíraného učiva. Pracovní sešity jsou hezky ilustrované a úkoly přehledné. Šikovnější žáci zvládají úkoly plnit samostatně, baví je nalepování samolepek a vybarvování obrázků. I nadále budeme pokračovat v práci se Čtenářskými základy.

 15. V lednu k nám do druhé třídy nastoupila ukrajinská holčička. Dochází na dvě vyučovací hodiny denně, na Ukrajině absolvovala první třídu jako domácí vyučování. Učivo druhé třídy ale nezvládá a proto jsme se v matematice a českém jazyce vrátili k učivu 1.třídy. V českém jazyce využíváme Čtenářské základy. Učebnice je zcela vyhovující, přehledná, vše se dá na cvičeních důkladně procvičit. Vzhledem s časté absenci dívky postupujeme pomalu, ale jsou vidět pokroky. Proto budeme i nadále tyto učebnice využívat.

 16. Naši prvňáčci využívají Čtenářské základy každý den. Učebnice je dobře poskládaná, čtivá, barevná a děti mohou do ni doplňovat zadané úkoly. Práce je hodně baví. Tento materiál mi velice pomohl při práci se žáky, kteří potřebují učivo rozvolnit. Děkuji za Čtenářské základy.

 17. Čtenářské základy využíváme na speciální škole. Vyhovuje nám ucelená forma. Jednotlivé úkoly jsou přehledné a navazují na sebe. Žáci, se dobře orientují v krásných jednoduchých ilustracích. Šikovnější žáčci zvládají většinu úkolů samostatně, ostatní s mírnou dopomocí. Moc se jim líbí doplňování samolepek do vybraných cvičení. Měla jsem příležitost ČZ využít při výuce ukrajinské holčičky a dost mi pomohly. Děkuji za tento materiál, který mi usnadňuje práci. Mohu doporučit a doufám, že bude pokračování.

 18. Když jsem poprvé otevřela Čtenářské základy, říkala jsem si, že je to dobrý materiál do hodin ČJ, kdy některá cvičení se budou hodit pro rychlíky, jiná zase na upevnění učiva pro žáky, kteří to budou potřebovat. Byl to pro mne ze začátku spíše doplňkový materiál. Situace se rázem změnila přestupem žákyně z jiné školy, která se měla spíše připravovat na školu ještě ve školce. Žákyni jsme tedy po dohodě s SPC upravili výstupy z 1. ročníku a začali pracovat jen podle Čtenářských základů. Moc děkuji za tento materiál. Neumím si představit, že si na malotřídní škole ještě připravuji materiály pro tuto dívenku. Tempo tohoto materiálu zcela vyhovovalo, žákyně zažívala pocity úspěchu a měla taky svoji Agátku. Bohužel se tato žákyně opět odstěhovala a v materiálu již nepracuje. Jsem velice ráda, že vím, že tento materiál existuje a mohu ho kdykoli využít.

 19. Čtenářské základy využíváme občas. Žáci si tak opakují učivo individuálně -samostatně. Ve třídě nemám žáčka, který by potřeboval zvláštní péči.

 20. Na čtenářské základy jsem se těšila již od začátku. Věděla jsem, že ve velmi početné třídě budu mít dva žáčky s potřebou zvláštní péče. Hned od začátku jsem základy začala spíše používat jako pomůcku při vyvozování písmenek i jejich procvičování. Také mi pomohly při tvorbě vlastních pracovních listů, které využívám při práci ve skupinkách nebo jako zásobu materiálů na přípravu domácích úkolů. Dokonce mi posloužily i jako diagnostická pomůcka. Když ani lehká cvičení v těchto základech jeden žáček nezvládl, bylo jasné jeho doporučení do PPP a přestup na jiný typ školy. Jsem opravdu ráda, že mám tento materiál k dispozici.

 21. Čtenářské základy mi ležely ve stole bez povšimnutí několik měsíců. Třídu prvňáčků jsem měla moc šikovnou, nebyla potřeba se v učivu vracet k dalšímu procvičování. Ale na konci února na naši školu přestoupil žák, který z minulé školy měl tolik zameškaných hodin, že když jsem to přepočítala, ve škole byl naposledy na začátku října. Opravdu jsem se za celou dlouhou pedagogickou praxi nesetkala s žákem, který by byl ve vědomostech a dovednostech na úrovni mladších dětí z MŠ. Neuměl poznávat obrázky, nechápal pokynům učitelky, nerozuměl zadání žádného úkolu, nedokázal sám vůbec pracovat. V tento okamžik přišel čas na materiál Čtenářské základy. Musela jsem s chlapcem pracovat velmi pomalu, pouze individuálně a s obrovskou trpělivostí. Neumím si představit, že jako třídní učitelka malotřídní školy, kde mám spojený 1. a 2. ročník bych ještě vytvářela materiály, aby tento žák mohl pracovat. Všechny obrázky jsem mu musela nejprve vysvětlit, prakticky ukázat (např. jsme chodili po tělocvičně, aby viděl co je to žíněnka, švihadlo, žebřiny, apod.). Velký bonus u tohoto materiálu jsou samolepky. Práci s nimi jsme se museli nejprve naučit (v životě to chlapec ještě neviděl), ale pak sehrály obrovskou úlohu v oblasti motivace, o jemné motorice se asi bavit vůbec nemusím. Učivo je zde hodně rozvolněné, typologie cvičení je vhodně zvolená. Tento materiál mi velice pomohl při práci, a to jsem si myslela, že ho tento školní rok nebudu vůbec potřebovat. A to je ono!!! Nikdy neříkej nikdy 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *