Dlouhodobější systém práce k upevňování a prohlubování základních čtenářských dovedností a k zlepšování čtenářského výkonu přináší soubor „Zdokonalujeme čtení“, ve kterém je čtení písmen, slabik, prvních slov a čtení slov různé stavby systematizováno, cíleně prohlubováno a docvičováno.

 

 

 

 

 

Každý díl souboru svým obsahem koresponduje s obsahem jednotlivých dílů učebnic pro výuku čtení v řadě „Čteme a píšeme s Agátou“. Je v nich dodrženo jak postupné pořadí probíraných písmen a jejich použitý font, tak i metodický postup výuky čtení slov různé stavby.

Soubor Zdokonalujeme čtení má pomoci jak žákům, kteří si mohou tímto čtením zlepšit kvalitu a případně rychlost čtení, tak těm, kteří potřebují ještě docvičovat základní čtenářské dovednosti. Každé písmeno je vždy probíráno na všech základních dovednostních úrovních (samotné písmeno, slabika, slovo).

(Ukázka: Zdokonalujeme čtení, 2. díl, „Čteme a píšeme s Agátou“, str. 11–14 – Každé písmeno je vždy probíráno na všech základních dovednostních úrovních – samotné písmeno, slabika, slovo)

Každý žák má tak opakovanou příležitost rozvíjet své čtenářské dovednosti na úrovni odpovídající jeho předpokladům a aktuálním možnostem v průběhu celého 1. ročníku. Tím materiály zajišťují potřebnou individualizaci ve výuce čtení a usnadňují inkluzi.