Hry se slabikami „Čteme a píšeme s Agátou“

Soubor Hry se slabikami „Čteme a píšeme s Agátou“ obsahuje šestnáct karet v osmi sadách seřazených postupně podle písmen probíraných v Živé abecedě (používají se pouze velká tiskací písmena). Každá sada se skládá z jedné karty s obrázky a k ní vhodných karet se slabikami.

Hry se slabikami slouží k procvičování sluchové analýzy písmen a slabik na začátku slov podle obrázků. Spojování slabik s obrázky podporuje nácvik čtení slabiky v celku, nikoli po jednotlivých písmenech.

Skládací abeceda „Čteme a píšeme s Agátou“

Skládací abeceda „Čteme a píšeme s Agátou“ je určena k rozstříhání a různým manipulačním činnostem. Stěžejní práce s touto pomůckou je určena pro období vyvozování prvních písmen, prvních slabik a prvních slov.

Práce se Skládací abecedou žákům pomůže lépe porozumět analýze a syntéze slabik a slov. Pro snadnější práci se Skládací abecedou jsou písmena i slabiky řazeny na listech tak, jak následují za sebou v Živé abecedě a jednotlivých dílech Slabikáře z řady „Čteme a píšeme s Agátou“. Předchází se tak rozstříhání několika listů najednou a ztrátám písmen či slabik, které se žáci ještě neučili.

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+ a 512+

Písankové sešity jsou určeny především pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ. Jsou opatřeny pomocnými linkami, rámečkem a speciální podložkou sloužící k nácviku sklonu písma. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné. Sešit 511+ vychází z typu č. 511 se šířkou řádků 20 mm. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon písmene. Písankový sešit 512+ je dvoubarevný sešit vycházející z typu č. 512 se šířkou řádků 16 mm.

Stíratelná písanka – procvičujeme psaní písmen, číslic a znaků

Tato písanka obsahuje stíratelné strany k procvičování psaní písmen, číslic a znaků a jednu stranu se hrou „lodě“. Žáci mohou do řádků psát písmena podle vzoru a následně je jednoduše smazat. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné a opatřené rámečkem. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon písmene. Výhodou je, že žáci do této písanky píšou bez nadměrného přítlaku, a tak se jim neunaví ruka.

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Stíratelná tabulka formátu A4 umožňuje žákům procvičovat psaní a hodiny. Tabulka obsahuje pomocné linky. Navíc si žáci mohou na tabulku také kreslit. Stíratelnost funguje s fixami, jejichž stopu lze zasucha lehce setřít.