„Z mého pohledu je vše výborně popsáno a vysvětleno, což je pro mne jako začínající učitelku skvělé. Nejen, že mi ulehčí start, ale i pomohou s metodikou.“ 

Metodický průvodce je připraven tak, aby vyučujícím pomohl s výukou čtení a psaní v 1. ročníku. Seznámí vyučujícího se všemi materiály, které jsou k výuce připraveny, a také s postupy, jak s těmito materiály pracovat. Vyučující v něm najde návrh časového rozložení učiva. V metodických poznámkách k jednotlivým stranám jsou zařazeny také poznámky, které mají pomoci vyhnout se úskalím, na něž může vyučující při výuce narazit, a která žáky při prvopočáteční výuce čtení a psaní často provázejí. Metodický průvodce se rovněž věnuje mezipředmětovým vazbám, a to tak, aby vyučující mohl učivo snadněji vzájemně propojovat.

Nyní Vám nabízíme možnost stažení prvních 56 stran Metodického průvodce zdarma.

Na těchto stranách se seznámíte:

  • s popisem metodických materiálů, charakteristikou a cíli vyučovacího předmětu
  • s charakteristikou výukové metody pojmenovanou jako metoda tří startů
  • s učebním harmonogramem
  • s metodickými poznámkami k práci s Živou abecedou

Ukázku si můžete stáhnout zde. (PDF, 6.41MB)