Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s AgátouMatýskovou matematikou ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS (zkratka jmen průvodců Agáty, Matýska a Oskara).Soubor vzdělávacích materiálů AMOS byl vytvářen zkušenými pedagogy a dlouhodobě pilotně ověřován.

Aktualizace 15. 8. 2019: Celý soubor tištěných učebních materiálů AMOS včetně metodických příruček máme již skladem!

 Co oceňují na vzdělávacích materiálech AMOS vyučující účastnící se pilotního ověřování?

 • „Rychlou samostatnost žáků při řešení úkolů, dle jednoduchých piktogramů si dokázali od 2. týdne číst sami zadání.“
 • „Pochopila jsem, že každé cvičení v materiálech AMOS má svůj smysl a cíl.“
 • „Díky materiálům včetně MIUč+ se mohu rychleji a efektivněji připravit na výuku. Tím pádem mám více času na hravější učení a mám více času na rozvíjení komunikace u žáků a rozvíjení slovní zásoby a všeobecného přehledu. Jednoduše řečeno mám volnější ruce i mysl.“
 • „Učebnice jsou opravdu nachystané tak, že kdykoli mi hlavou proběhne nějaká myšlenka, můžu ji ihned zrealizovat bez náročné přípravy.“
 • „Propojení všech materiálů (obrázky, texty, piktogramy …); Velké množství interaktivních cvičení v MIUč+ a její neustálé rozšiřování a vylepšování.“
 • „Snadná pochopitelnost pro žáky i rodiče. Rychlost, jakou se výuka odehrává. Obrovská motivace pro žáky.“
Co inovativně přinášejí vzdělávací materiály AMOS každému žákovi?
 • větší samostatnost a posílení vnitřní motivace od první hodiny 1. ročníku díky:
   • piktografickým zadáním

   • jednotné grafické podobě

   • dvojímu stránkování

   • použití analogických cvičení

   • systematickému rozvoji typologií cvičení

 • možnost být úspěšný při čtení přiměřeně obtížných textů v matematice i prvouce, což dále napomáhá chápání a řešení úloh
 • interaktivní podporu ve formě MIUč+ s přesně zacílenými interaktivními cvičeními
 • více příležitostí k pochopení a osvojení látky s dostatkem možností pro individuální přístup
Jak je soubor výukových materiálů AMOS didakticky provázán z hlediska uplatnění čtenářských dovedností?

V souboru výukových materiálů AMOS jsou použity texty umožňující žákům uplatnit čtenářské dovednosti s časově přiměřeným odstupem od slabikáře již od 3. týdne 1. ročníku. Během pilotního ověřování se potvrdilo, že všichni žáci mají možnost být v matematice a prvouce při čtení úspěšní.

Co tvoří základ souboru vzdělávacích materiálů AMOS?
 Jaká je návaznost do dalších ročníků?
 • Materiály AMOS jsou součástí ucelených řad pro 1. stupeň s doložkami MŠMT.
Jaké doporučení by vyučující účastnící se pilotního ověřování dali učitelům, kteří budou se vzdělávacími materiály AMOS učit?
 • „Maximálně využít nabízené materiály a pomůcky, lze je využívat individuálně na míru každému dítěti.“
 • „Věřte a nechte se vést Agátou, Matýskem a Oskarem. Děti je zbožňují a vy budete též. Snadno se ocitnete v kůži dítěte 😊 Hrajte si!“
 • „Začněte a nechte se vést metodickými příručkami.“
 • „Nebojte se nechat žáky pracovat samostatně! Materiály to skvěle umožňují.“
Chtěli byste se se vzdělávacími materiály AMOS blíže seznámit?
Akce jsou poskytovány pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.