Prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s AgátouMatýskovou matematikou ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS (zkratka jmen průvodců Agáty, Matýska a Oskara).Soubor vzdělávacích materiálů AMOS byl vytvářen zkušenými pedagogy a dlouhodobě pilotně ověřován.

Celý soubor tištěných učebních materiálů AMOS včetně metodických příruček máme skladem!

 Co oceňují na vzdělávacích materiálech AMOS vyučující účastnící se pilotního ověřování?

 • „Rychlou samostatnost žáků při řešení úkolů, dle jednoduchých piktogramů si dokázali od 2. týdne číst sami zadání.“
 • „Pochopila jsem, že každé cvičení v materiálech AMOS má svůj smysl a cíl.“
 • „Díky materiálům včetně MIUč+ se mohu rychleji a efektivněji připravit na výuku. Tím pádem mám více času na hravější učení a mám více času na rozvíjení komunikace u žáků a rozvíjení slovní zásoby a všeobecného přehledu. Jednoduše řečeno mám volnější ruce i mysl.“
 • „Učebnice jsou opravdu nachystané tak, že kdykoli mi hlavou proběhne nějaká myšlenka, můžu ji ihned zrealizovat bez náročné přípravy.“
 • „Propojení všech materiálů (obrázky, texty, piktogramy …); Velké množství interaktivních cvičení v MIUč+ a její neustálé rozšiřování a vylepšování.“
 • „Snadná pochopitelnost pro žáky i rodiče. Rychlost, jakou se výuka odehrává. Obrovská motivace pro žáky.“

Jak hodnotí výuku se souborem AMOS loňští účastníci semináře AMOS?

Učím letos poprvé podle Amose a je to úplný LUXUS, který v této době nabízíte. Samozřejmě největší díky patří panu Mgr. Novotnému za dokonalé zpracování. Je tomu rok, co jsem se zúčastnila semináře o učebních materiálech AMOS, který mě velmi nadchl a mluvil z duše – komplexnost učebních materiálů a propojení jednotlivých předmětů. Výuková videa mě ubezpečila, že se nemusím obávat ani uzavření školy. A hned 1. září jsem proto také ujistila rodiče, že s těmito novými učebními materiály zvládneme i případnou distanční výuku. To jsem vůbec netušila, co nás čeká. Ve škole jsem děti záhy seznámila s výukou pana učitele, který jim pak již v říjnu pomáhal s prvními kroky v českém jazyce i matematice. Nyní nám to „frčí“ i při on-line výuce.

Mgr. Marcela Mašková

Jsem z řady AMOS nadšená, doporučila jsem ji i kolegyni, která letos půjde do 1. třídy, seminář hezky ukazuje metodické způsoby, hlavně i práci při distanční výuce, natočená videa. To nemá chybu. Vždy jsem se v první třídě dost „zapotila“, mám 28 prvňáčků a letos mi tato řada usnadnila práci s dětmi. S AMOSem je pohoda.

Martina Vojíková

Seminář jsem absolvovala již loni a letos učila po mateřské dovolené s AMOSem. Tímto děkuji panu Novotnému za geniálně promyšlený systém učebnic, interaktivních cvičení a také vzájemné podpory vyučujících díky Sdílíme zkušenosti s AMOSem. V příštím roce budeme pokračovat a už se těším i na Start druháka.

Radka Tulejová

Moc a moc děkuji za tyto materiály. Mám dlouholetou praxi ve školství a tyto učebnice a pracovní sešity jsou opravdu přínosné pro učitele a především pro žáky. I dítě, které potřebuje na získání znalostí a dovedností delší čas, se zde cítí dobře a do školy chodí rádo. Netrpí tím, že spolužák už umí více. Oceňuji velmi piktogramy, nerozdělují mi žáky na ty šikovnější, co už umí číst na začátku školního roku. Ještě jednou moc děkuji a budu se těšit na další spolupráci.

Eva Špačková

Jsem nadšená. Podle NOVÉ ŠKOLY jsem měla možnost učit 1. ročník. Nic lepšího jsem dosud neměla v rukou. Děkuji celému týmu a zvláště autorovi. Je vidět, ze opravdu roky učil. Tohle se nedá ošidit. A díky tomu je Váš AMOS tak výjimečný.


Naďa Tenčíková

Děkuji za velmi poutavý a přínosný seminář. Těším se na práci s Vašimi materiály. Skvělá jsou výuková videa, která jsem používala již v loňském roce během distanční výuky a pak i po návratu dětí do školy (květen, červen). V letošním školním roce pracujeme s pracovním sešitem Jsem čtenář 1. Nadšená nejsem pouze já, ale i děti. Děkuji za úžasné materiály.

Karla Černochová

Co inovativně přinášejí vzdělávací materiály AMOS každému žákovi?
 • větší samostatnost a posílení vnitřní motivace od první hodiny 1. ročníku díky:
   • piktografickým zadáním

   • jednotné grafické podobě

   • dvojímu stránkování

   • použití analogických cvičení

   • systematickému rozvoji typologií cvičení

 • možnost být úspěšný při čtení přiměřeně obtížných textů v matematice i prvouce, což dále napomáhá chápání a řešení úloh
 • interaktivní podporu ve formě MIUč+ s přesně zacílenými interaktivními cvičeními
 • více příležitostí k pochopení a osvojení látky s dostatkem možností pro individuální přístup
Jak je soubor výukových materiálů AMOS didakticky provázán z hlediska uplatnění čtenářských dovedností?

V souboru výukových materiálů AMOS jsou použity texty umožňující žákům uplatnit čtenářské dovednosti s časově přiměřeným odstupem od slabikáře již od 3. týdne 1. ročníku. Během pilotního ověřování se potvrdilo, že všichni žáci mají možnost být v matematice a prvouce při čtení úspěšní.

Co tvoří základ souboru vzdělávacích materiálů AMOS?
 Jaká je návaznost do dalších ročníků?
 • Materiály AMOS jsou součástí ucelených řad pro 1. stupeň s doložkami MŠMT.
Jaké doporučení by vyučující účastnící se pilotního ověřování dali učitelům, kteří budou se vzdělávacími materiály AMOS učit?
 • „Maximálně využít nabízené materiály a pomůcky, lze je využívat individuálně na míru každému dítěti.“
 • „Věřte a nechte se vést Agátou, Matýskem a Oskarem. Děti je zbožňují a vy budete též. Snadno se ocitnete v kůži dítěte 😊 Hrajte si!“
 • „Začněte a nechte se vést metodickými příručkami.“
 • „Nebojte se nechat žáky pracovat samostatně! Materiály to skvěle umožňují.“
Chtěli byste se se vzdělávacími materiály AMOS blíže seznámit?
Akce jsou poskytovány pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Aktuální podrobné informace o akcích na nns.cz/akce