• Matýskova matematika tvoří ucelenou řadu pro celý 1. stupeň, materiály pro 1. a 2. ročník byly aktualizovány do jednotné grafické podoby s materiály AMOS. Učebnice a pracovní sešity pro 3.–5. ročník jsou v původní osvědčené podobě.
  • Čteme a píšeme s Agátou je součástí vydané ucelené řady učebnic a pracovních sešitů českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ nově rozšířené o Jsem čtenář 1, 2 a 3.
  • Objevujeme a poznáváme s Oskarem je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů pro oblast Člověk a jeho svět pro 1. stupeň ZŠ. Návaznost na pracovní učebnici Oskarova prvouka 1 je zajištěna učebnicemi Já a můj svět 2, 3 a novými pracovními sešity Oskarova prvouka 2 a Oskarova prvouka 3.

Více informací o těchto titulech i kompletní nabídku NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., najdete na www.nns.cz.