• Matýskovu matematika tvoří ucelenou řadu pro celý 1. stupeň, právě vydáváme aktualizované vydání 2. ročníku v jednotné grafické podobě s materiály AMOS. (3.-5. ročník již zůstanou v původní osvědčené podobě)
  • Čteme a píšeme s Agátou je součástí vydané ucelené řady učebnic a pracovních sešitů českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ nově rozšířené o „Jsem čtenář 1“
  • „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů pro oblast Člověk a jeho svět pro 1. stupeň ZŠ. Návaznost na pracovní učebnici Oskarova prvouka 1 je zajištěna učebnicemi Já a můj svět 2 a Já a můj svět 3, novým pracovním sešitem Oskarova prvouka 2 a připravovaným pracovním sešitem Oskarova prvouka 3.

 

Více informací o těchto titulech i kompletní nabídku NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. najdete na www.nns.cz.