Zkušenosti pilotní školy ZŠ Pěnčín

Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti paní učitelky Lenky Lošťákové
ze ZŠ Pěnčín. Článek je citován ze Zpravodaje Regionu Haná 01/2019 www.regionhana.cz.

Čteme a píšeme s Agátou, počítáme s Matýskem a objevujeme s Oskarem

V poslední době stále častěji slýcháme ze všech stran, jak žáci špatně čtou, nevědí, o čem četli, a že je čtení vůbec nebaví. A tak jsem si kladla otázku, zda pro to jako pedagog mohu něco udělat. Samozřejmě vím, že základ by měla dát rodina, ale v dnešní hektické době, kdy mnohdy rodiče pracují na směny a jezdí pozdě z práce, bychom jim jako škola rádi pomohli. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem narazila na zajímavý článek na internetu o metodě tří startů. S kolegyní jsme nějaký čas pátraly po záhadném panu řediteli malotřídní školy, který díky své mnohaleté zkušenosti se spojenými ročníky vymyslel zajímavou metodu čtení a přizpůsobil tomu i výukové materiály. Po nějaké době si začal psát učebnice a navázal spolupráci s nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Měly jsme s kolegyní štěstí, že v květnu 2018 probíhalo v Olomouci školení, na které jsme se přihlásily. Již v průběhu semináře jsem byla ohromená učebnicemi nejen pro český jazyk, psaní a matematiku, ale i pro nově vznikající prvouku. Měla jsem velké štěstí, že mě pan Mgr. Miloš Novotný oslovil s nabídkou o spolupráci a my jsme se stali školou, která pracuje na pilotním ověřování nově vznikající učebnice prvouky pro 1. ročník. Těchto škol je z celé České republiky pouze sedm.

Nový školní rok 2018/2019 byl pro všechny velkou výzvou. Začali jsme učit od 1. ročníku podle nových učebnic a s novou metodou tří startů. Díky pilotnímu ověřování AMOS (český jazyk = Čteme a píšeme s Agátou, matematika = Matýskova matematika, prvouka = Objevujeme s Oskarem) jsou žáci již od prvního ročníku více samostatní, díky piktogramům, které provázejí všechny učebnice, nemáme potíže v orientaci v textu ani mezi jednotlivými učebnicemi. Žáci si věří, vědí, co mají dělat. Pan Novotný nás ve školním roce dvakrát navštíví, aby viděl, jak žáci pracují s učebnicemi, zda rozumí zadání, jak často používáme pomůcky, které dostáváme, a jak umíme propojit tištěné učebnice s těmi interaktivními.

Spoustu zkušeností získávám na pravidelném setkávání s kolegy pilotního ověřování ve Vysokém Mýtě, kam dojíždím zhruba každé dva měsíce.

Spolupráci s panem Novotným a nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., považuji za velmi přínosnou a nově se do pilotního ověřování zapojí i naše mateřská škola, která bude ověřovat stavebnici ROTO, se kterou naši prvňáci již pracují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *