Živá abeceda, strana 1, cvičení 1

Živá abeceda, strana 1, cvičení 2