Živá abeceda, strana 2, cvičení 1

Živá abeceda, strana 2, cvičení 2

Živá abeceda, strana 2, cvičení 3