Představujeme vám ucelený soubor učebních materiálů pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku s názvem „Čteme a píšeme s Agátou“. Tyto učební materiály byly vytvořeny s cílem umožnit systematický rozvoj čtení a psaní s porozuměním již od počátku 1. ročníku.

Na materiály navazuje již vydaná učebnice Českého jazyka pro 2. ročník s housenkou Agátou a celá již vydaná ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ s doložkami MŠMT.

Učební materiály „Čteme a píšeme s Agátou“ pro 1. ročník:
• jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV a mají platnou schvalovací doložku MŠMT
• staví na analyticko-syntetické metodě doplněné o efektivní prvky metody genetické
• pomocí metody tří startů systematicky rozvíjejí čtení a psaní s porozuměním
• smysluplně využívají moderní prvky jako myšlenkové mapy nebo paměťové obrázky
• umožňují žákům číst zadání úkolů pomocí piktogramů od první hodiny 1. ročníku
• přinášejí více možností k pochopení a osvojení látky
• jsou vytvořeny zkušenými pedagogy a autory Alenou Bárou DoležalovouMilošem Novotným

Co je součástí  „Čteme a píšeme s Agátou“ pro 1. ročník?
Živá abeceda, Slabikář, Uvolňovací cviky a Písanky
• soubor učebních materiálů Zdokonalujeme čtení, ve kterém je čtení písmen, slabik, prvních slov a čtení slov různé stavby systematizováno, cíleně prohlubováno a docvičováno
Poznáváme abecedu a mnoho dalších doplňkových materiálů a pomůcek, např. Hry se slabikami, písankové sešity, stírací písanka
• multimediální interaktivní učebnice plus – MIUč+„Čteme a píšeme s Agátou“
Metodický průvodce k výuce čtení a psaní v 1. ročníku “Čteme a píšeme s Agátou”