„Děti, které se učí podle materiálů Čteme a píšeme s Agátou, v současné době (22. 11. 2017) všechny plynule čtou, většina zvládne s jistotou přepis a diktát v rámci probraných 6 psacích písmen. Zvláště oceňuji písanku, která vede od začátku k vědomému psaní a ne jen ke kopírování tvarů. Moc za tyto materiály děkuji.“ L. M. (učitelka, 8 let praxe v 1. ročníku)

Představujeme vám ucelený soubor učebních materiálů pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku s názvem „Čteme a píšeme s Agátou“. Tyto učební materiály byly vytvořeny s cílem umožnit systematický rozvoj čtení a psaní s porozuměním již od počátku 1. ročníku.

Na materiály navazuje již vydaná učebnice Českého jazyka pro 2. ročník s housenkou Agátou a celá již vydaná ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ s doložkami MŠMT.

Učební materiály „Čteme a píšeme s Agátou“ pro 1. ročník:
• jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV a mají platnou schvalovací doložku MŠMT
• staví na analyticko-syntetické metodě doplněné o efektivní prvky metody genetické
• pomocí metody tří startů systematicky rozvíjejí čtení a psaní s porozuměním
• smysluplně využívají moderní didaktické prvky jako myšlenkové mapy nebo paměťové obrázky
• umožňují žákům číst zadání úkolů pomocí piktogramů od první hodiny 1. ročníku
• přinášejí více možností k pochopení a osvojení látky
• jsou vytvořeny zkušenými pedagogy a autory Alenou Bárou DoležalovouMilošem Novotným

Co je součástí „Čteme a píšeme s Agátou“ pro 1. ročník?


Hlavní materiály:
Živá abeceda, Slabikář, Uvolňovací cviky a Písanky,
Multimediální interaktivní učebnice plus – MIUč+„Čteme a píšeme s Agátou“

• Učitelské materiály:
Metodický průvodce
Autorská představení

• Rozvíjející materiály:
AMOS PLUS
Knihovnička ke Slabikáři AMOS,
MIUč+ Zdokonalujeme postřehování
MIUč+ k tisku Plánujeme cestu s Agátou

Podpůrné materiály:
Zdokonalujeme čtení
Čtenářské základy
Zdokonalujeme psaní

Doplňkové materiály:
Poznáváme abecedu
stavebnice Roto Abeceda
a mnoho dalších doplňkových materiálů a pomůcek

Co vyučující oceňují na „Čteme a píšeme s Agátou“?
• „Vychází z praxe, je promyšlená a velmi motivační pro žáky.“
• „Zaujala mě propojením analyticko-syntetické metody s prvky genetické a krásnými ilustracemi. Navíc mě oslovilo to, že byl nabízen i seminář.“
• „Propracovaná a ucelené řada, pěkná metodika; těším se na využití učebnic, hlavně interaktivní učebnice.“
• „Možnost brzkého čtení a využití získaných dovedností.“
• „Kromě čtení a psaní učí děti samostatnosti, mít a obhájit vlastní názor. Děti se učí zodpovědnosti za svoji práci.“

Akce jsou poskytovány pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Aktuální podrobné informace o akcích na nns.cz/akce