Paměťové obrázky jsou v Živé abecedě a Slabikáři, 1. díl a 2. díl, Čteme a píšeme s Agátou uplatňovány při vyvozování písmene pomocí krátké říkanky.

Před každou říkankou najdete jeden obrázek vyjadřující zjednodušeně obsah říkanky. Zapamatování celé říkanky s pomocí jednoho obrázku je však poměrně obtížné. Proto je ještě každý verš znázorněn pomocí malého paměťového obrázku reprezentujícího jeho dílčí obsah.

(Ukázka: Slabikář, 1. díl, „Čteme a píšeme s Agátou“, str. 24 –  Vyvození písmene Z s pomocí říkanky a paměťových obrázků)

Ukázalo se, že žáci 1. ročníku si říkanky s paměťovými obrázky snadno zapamatovalibyli si je také schopni i po delší době s pomocí paměťových obrázků lépe vybavit.

(Ukázka: MIUč+ Slabikář, 1. díl, – „Čteme a píšeme s Agátou“, str. 24 – Pro vybavení říkanky podle paměťových obrázků lze využít cvičení v MIUč+)

Využití paměťových obrázků v souladu s poznatky moderní neurovědy nejen procvičí paměť a usnadní zapamatování konkrétní říkanky, ale žákům do jejich budoucího vzdělávání poskytne i výhodu v podobě pozitivní zkušenosti s propojením vizuální reprezentace a slovního sdělení. Budou mít tak k dispozici cenný nástroj pro paměťové osvojování jinak abstraktních poznatků.