Aktualizováno 6. 11. 2019

Pořádáme pro Vás prezenční akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“ a „Matýskova matematika“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Chcete-li se přihlásit na seminář, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese rehackova@nns.cz.

Aktuální termíny seminářů:

SEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

8. 4. 2020 v Praze *
21. 4. 2020 v Karlových Varech *
28. 4. 2020 v Olomouci *
29. 4. 2020 v Ostravě *

5. 5. 2020 v Liberci *
12. 5. 2020 v Plzni *
13. 5. 2020 v Českých Budějovicích *

9. 6. 2020 v Jihlavě *
10. 6. 2020 v Brně *
11. 6. 2020 ve Zlíně *

27. 8. 2020 v Praze *
28. 8. 2020 v Praze *
31. 8. 2020 v Brně *
        
* lze financovat ze Šablon

Nenašli jste přesně to, co Vás zajímá? V případě zájmu o seminář zaměřený na jiný předmět nás neváhejte kontaktovat.


SEMINÁŘ „ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

 • úvodní seznámení a představení metody tří startů
 • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti v období vyvození písmen, slabik a čtení slov s prvními krátkými texty včetně seznámení s vhodnými typovými cvičeními
 • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti při výuce čtení slov složitější stavby a krátkých textů včetně seznámení s dalším vývojem vhodných typových cvičení až po systematickou práci s texty na konci 1. ročníku ve spojitosti s výukou v navazujících ročnících
 • obeznámení s přesahy výuky čtení a psaní s porozuměním do jiných vyučovacích oblastí
 • získání vybraných vzdělávacích materiálů zdarma
 • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektoři: Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Alena Bára Doležalová

Aktuální termíny seminářů:

8. 4. 2020 v Praze (lze financovat ze Šablon)
21. 4. 2020 v Karlových Varech (lze financovat ze Šablon)
28. 4. 2020 v Olomouci (lze financovat ze Šablon)
29. 4. 2020 v Ostravě (lze financovat ze Šablon)
5. 5. 2020 v Liberci (lze financovat ze Šablon)
12. 5. 2020 v Plzni (lze financovat ze Šablon)
13. 5. 2020 v Českých Budějovicích (lze financovat ze Šablon)
9. 6. 2020 v Jihlavě (lze financovat ze Šablon)
10. 6. 2020 v Brně (lze financovat ze Šablon)
11. 6. 2020 ve Zlíně (lze financovat ze Šablon)
27. 8. 2020 v Praze (lze financovat ze Šablon)
28. 8. 2020 v Praze (lze financovat ze Šablon)
31. 8. 2020 v Brně (lze financovat ze Šablon)

Pro přihlášení se na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese rehackova@nns.cz.

Jestliže Vás téma semináře zaujalo, ale nevyhovuje Vám místo nebo termín, kontaktujte nás, další termíny a místa konání připravujeme.

Semináře konané v roce 2018/2019: 13. 9. 2018 v Brně, 26. 9. 2018 v Českých Budějovicích, 14. 3. 2019 v Karviné, 23. 4. 2019 v Kladně, 22. 5. 2019 v Brně, 23. 5. 2019 v Miloticích, 29. 5. 2019 v Praze

Semináře konané v roce 2019/2020: 26. 9. 2019 v Českých Budějovicích


SEMINÁŘ „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“

Stručný obsah:

 • úvodní představení vzdělávacích materiálů AMOS
 • seznámení s metodou tří startů (analyticko-syntetická metoda využívající prvky genetické metody)
 • práce s typologiemi cvičení metody tří startů v souboru vzdělávacích materiálů Čteme a píšeme s Agátou“
 • seznámení se vzdělávacími materiály Matýskova matematika (navazující na metodu tří startů)
 • představení vzdělávacích materiálů Oskarova prvouka (navazující na metodu tří startů)
 • praktické ukázky materiálů pro 2. a 3. ročník směřující ke čtení s porozuměním a navazující na metodu tří startů
 • obeznámení s formativním hodnocením ve výuce 1. ročníku
 • řízená diskuze

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na rehackova@nns.cz.

Jestliže Vás téma semináře zaujalo, ale nevyhovuje Vám místo nebo termín, kontaktujte nás, další termíny a místa konání připravujeme.

Semináře konané v roce 2019: 27. 8. 2019 v Brně, 28. 8. 2019 v Brně, 29. 8. 2019 v Praze, 30. 8. 2019 v Praze


LETNÍ ŠKOLA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V 1. ROČNÍKU

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ve spolupráci s firmou GEOM.cz pořádají akreditovaný vzdělávací seminář Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti.

Termín: (večer) 18. 8. 2019 – 23. 8. 2019 (dopoledne)

Místo: Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec 8 – Hanychov  (http://www.hotelpetra.cz/cs/)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný (pedagog, tvůrce metody a spoluautor materiálů)
            Mgr. Zdeněk Brom (pedagog)

Letní škola Vám představí metodicko-didaktickou formu práce při výuce českého jazyka a matematiky v 1. ročníku ZŠ. Seznámí Vás s výukovými materiály Čteme a píšeme s Agátou aMatýskova matematika zaměřenými na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Získáte řadu námětů využitelných ve Vaší praxi a proberete konkrétní postupy umožňující aktivní propojení všech předmětů. Seznámíte se i s Multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+) a možnostmi, jak zapojit všechny žáky do výuky, přitom nezapomenout na žáky s inkluzí.

Letní škola je vhodná pro všechny vyučující, kteří učí v 1. ročníku. Kurzem Vás provede zkušený učitel a spoluautor řady učebnic Mgr. Miloš Novotný, tvůrce myšlenky metoda tří startů.

Rozsah: 32 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 8 090 Kč

          zahrnuje kurzovné (32 hod.), ubytování a plnou penzi po dobu konání letní školy

Pro přihlášení na seminář nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese rehackova@nns.cz nebo telefonním čísle 608 083 358.

Hodnocení semináře jeho účastníky:

„Letní škola byla velmi inspirující. Oceňuji vynikající nasazení a profesionalitu. Děkuji za podnětný kurz.“ (účastnice Letní školy – 10 let praxe)

„Obsah a náplň kurzu mě velmi oslovily a nadchly. Metodické zpracování řady učebnic a MIUč+ mi nalily pracovní novou krev do žil.“ (účastnice Letní školy – 25 let praxe)

„Mám 30letou praxi, ale i přesto byla LŠ pro mě velmi inspirativní a přínosná. Doporučuji.“ (účastnice Letní školy – 30 let praxe)

Semináře konané v roce 2018: 19.–24. 8. 2018 v Liberci
Semináře konané v roce 2019: 18.–23. 8. 2019 v Liberci


SEMINÁŘ „INSPIRACE PRO ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU  V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

 • představení metody tří startů, tj. analyticko-syntetickou metodu využívající prvky genetické metody
 • seznámení se vzdělávacími strategiemi ve výuce českého jazyka doplněné o praktické ukázky s multimediální interaktivní učebnicí (MIUč+)
 • představení doplňkových materiálů (Zdokonalujeme čtení, Zdokonalujeme psaní, Kartičky s myšlenkovými mapami, Kartičky k básničkám, Stavebnice ROTO abc)
 • seznámení se vzdělávacími materiály „Matýskova matematika“
 • představení praktického použití a využití pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • seznámení s možností propojení materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“ s aktualizovaným vydáním „Matýskovy matematiky“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“

Rozsah:  4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na rehackova@nns.cz.

Pokud vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 10 účastníků semináře.

Semináře konané v roce 2018: 22. 3. 2018 v Pacově, 17. 4. 2018 v Budíškovicích, 18. 4. 2018 v Písku, 3. 5. 2018 v Pelhřimově
Semináře konané v roce 2019: 20. 3. 2019 v Miloticích, 4. 4. 2019 v Jindřichově Hradci


SEMINÁŘ „PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

 • úvodní seznámení a představení vzdělávacího materiálu „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“,
 • seznámení s metodikou a didaktikou pokusů u žáků v 1. ročníku,
 • praktické ukázky přírodovědných pokusů,
 • propojení vzdělávacího materiálu Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ a pokusů s českým jazykem a matematikou,
 • řízená diskuze.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektoři: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D., Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na rehackova@nns.cz.

Jestliže Vás téma semináře zaujalo, a nevyhovuje Vám místo nebo termín, kontaktujte nás, další termíny a místa konání připravujeme.

Semináře konané v roce 2019: 23. 5. 2019 v Brně


SEMINÁŘ „MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V 1. ROČNÍKU“

Stručný obsah:

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na rehackova@nns.cz.

Pokud vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 6 účastníků semináře.

Semináře konané v roce 2018: 28. 8. 2018 v Brně


SEMINÁŘ „MATÝSKOVA MATEMATIKA (matematická gramotnost v 1.–5. ročníku)“

Stručný obsah:

 • představení vzdělávacích materiálů Matýskova matematika, jejich 5 principů
 • seznámení s MIUč+ Matýskova matematika a výukovými videi
 • představení učební pomůcky Magnetické dopočítadlo
 • seznámení s rozvojem vzdělávacího obsahu souboru učebnic Matýskova matematika v 1.–5. ročníku
 • obeznámení s možnostmi propojení s materiály „Čteme a píšeme s Agátou“
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na rehackova@nns.cz.

Pokud vás připravovaný seminář zaujal a máte zájem o jeho realizaci u vás na škole, kontaktujte nás. Uskutečnění kurzu je podmíněno zajištěním minimálního počtu 6 účastníků semináře.


SEMINÁŘ „VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI“ se zaměřením na „Čteme a píšeme s Agátou“

Stručný obsah:

 • představení a prvotní seznámení s multimediálními materiály a jejich funkcionalitou
 • seznámení se základním ovládáním MIUč+ (multimediálních materiálů)
 • možnosti využití multimediálních materiálů zejména při výuce českého jazyka
 • seznámení s dalšími možnostmi práce s MIUč+, např. vkládání a sdílení vlastních materiálů
 • praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí
 • řízená diskuze

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena za účastníka: 690 Kč

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Aktuální termíny seminářů:

Nové termíny a místa konání připravujeme, pokud máte předběžný zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na rehackova@nns.cz.

Jestliže Vás téma semináře zaujalo, ale nevyhovuje Vám místo nebo termín, kontaktujte nás, další termíny a místa konání připravujeme.