Vážení vyučující,

aktuálně můžete zdarma zhlédnout naše autorská představení novinek.

Váš AMOS

—————————————————————–

Připravili jsme pro Vás nové akreditované webináře vedené spoluautory učebních materiálů „Čteme a píšeme s Agátou“, „Matýskova matematika“ a „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit.

Webinář: AMOS – vzdělávací materiály pro 1. ročník

Jedná se o nově akreditovaný webinář, který odráží zkušenosti od pilotních vyučujících a rozšíření nabídky materiálů AMOS v posledních letech.

Stručný obsah:

 • seznámení s metodou tří startů (analyticko-syntetická metoda využívající prvky genetické metody)
 • úvodní představení uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS (Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova matematika, Oskarova prvouka) včetně využití multimediálních interaktivních učebnic
 • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti se souborem vzdělávacích materiálů Čteme a píšeme s Agátou
 • seznámení se vzdělávacími materiály Matýskova matematika pro 1. až 5. ročník (včetně námětů pro využití výukových videí a dalších pomůcek)
 • představení vzdělávacích materiálů Oskarova prvouka
 • náměty a navazující materiály pro 2. a 3. ročník směřující ke čtení s porozuměním

Cena za účastníka: 1 990 Kč

Místo konání: online

Rozsah: 8 vyučovacích hodin (4 bloky po 2 vyučovacích hodinách)

Maximální počet účastníků: 25

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Č. j. (akreditace): MSMT-13017/2022-2-554

Jak hodnotili původní seminář AMOS jeho účastníci?

Seminář AMOS mi ukázal, jak lze elegantně a smysluplně propojit trio stěžejních předmětů pro prvňáčky přirozenou a hravou formou. Velmi se mi líbí ohleduplnost ke všem dětem a možnost nastavení rychlosti IC dle schopností dětí. Myslím, že většina dětí při té zábavě ani nepozná, že se učí.

Mgr. Hana Lipovská

Seminář byl zajímavý, poučný a donutil mě se zamyslet nad sebou a nad vlastními výukovými metodami. Obdržela jsem podněty, co bych mohla změnit, a dostala jsem šanci nahlédnout na některé didaktické postupy z druhé strany.

Mgr. Tereza Benešová

Po letech praxe v 1. třídě nebudu muset vyrábět a tvořit žádné pomůcky tzv. na koleně. Ve vzdělávacích a učebních materiálech AMOS je vše. Děkuji.

Mgr. Helena Krátká

Učebnice jsou vytvořeny velmi odborně, logicky a didakticky jsou jednotné. Líbí se mi dvojí stránkování, piktogramy, myšlenkové mapy, IC, pokusy… Vedou děti k samostatnému myšlení, k rozvoji paměti… Jsou velkým pomocníkem pro učitele, děti i rodiče.

Mgr. Jana Pavlíčková

Další ohlasy na tento webinář:

Jak hodnotili reprízu online semináře AMOS jeho účastníci v roce 2021?

Jak hodnotili reprízu online semináře AMOS jeho účastníci v roce 2022?

Webinář: Čtenářská gramotnost ve 2. a 3. ročníku (materiály Jsem čtenář)

(nová rozšířená verze webináře)

Stručný obsah:

 • představení koncepce výukových materiálů edice Jsem čtenář doporučených pro 2. a 3. ročník ZŠ a seznámení s efektivními formami a metodami rozvoje čtenářské gramotnosti
 • prezentace a praktické ukázky vzdělávací strategie zaměřené na:
  • čtenářské dovednosti a praktické čtení
  • systematickou práci s textem a informacemi
  • vývoj práce s myšlenkovými mapami
  • možnost uplatňovat formativní hodnocení
  • využití multimediálních interaktivních učebnic

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Místo konání: online

Rozsah: 6 vyučovacích hodin (2 bloky po 3 vyučovacích hodinách)

Maximální počet účastníků: 25

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Č. j. (akreditace): MSMT-13017/2022-2-554

Jak hodnotili seminář jeho účastníci?

Seminář naplnil všechna moje očekávání, byl podnětný. Dozvěděla jsem se, jak dále pracovat s dětmi ve 2. a 3. ročníku, na co se zaměřit. Velkou výhodou jsou interaktivní učebnice, které nám učitelům ulehčují práci. Pro děti se stává výuka zábavnější. Některé poznatky ze semináře využívám už nyní v 1. ročníku a budu na ně navazovat i v dalších ročnících.

Mgr. Božena Martínková

Seminář byl velice dobře rozvržený (2 dny po dvou hodinách), velice oceňuji i poskytování nahraného záznamu ze semináře, protože tu spoustu vynikajících informací včetně praktických ukázek musí člověk vstřebat. Určitě si budu chtít pro práci s dětmi ve 2. a 3. ročníku tituly objednat. Moc děkuji za tak krásné, přínosné a užitečné semináře.


Mgr. Šárka Petrásková

Velice se těším na příští školní rok, kdy si budu moci současně se svými dětmi vyzkoušet a osahat skvělé učební materiály přímo v praxi. Momentálně učím první třídu a pracujeme s materiálem Čteme a píšeme s Agátou a musím přiznat velkou spokojenost a to nejen z mé strany, ale i ze strany dětí a také rodičů.

Mgr. Hana Grigorová

Webinář: Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1., 2. a 3. ročník

Stručný obsah:

 • představení koncepce výukových materiálů Objevujeme a poznáváme s Oskarem a seznámení s efektivními formami a metodami ve výuce prvouky
 • prezentace a praktické ukázky vzdělávací strategie Objevujeme a poznáváme s Oskarem zaměřené na:
  • systematickou práci s textem a informacemi
  • vývoj práce s myšlenkovými mapami
  • pozorování a jeho zaznamenávání
  • rozvoj sebepoznání prostřednictvím vnímání emocí u sebe
   i druhých
  • rozvoj prostorové orientace
  • aplikaci matematické gramotnosti do prvouky
  • možnost uplatňovat formativní hodnocení
  • systematické zařazení pokusů do výuky v 1. až 3. ročníku
  • využití multimediálních interaktivních učebnic

Cena za účastníka: 1 490 Kč

Místo konání: online

Rozsah: 6 vyučovacích hodin (2 bloky po 3 vyučovacích hodinách)

Maximální počet účastníků: 25

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Č. j. (akreditace): MSMT-14282/2021-2-541

_________________________________

Jak hodnotili seminář jeho účastníci?

Seminář byl příjemný, obohacující, inspirativní, založený na praktických zkušenostech, což považuji za jeho největší bonus. Určitě bych doporučila.

Mgr. Ivana Tošnarová

Seminář je plný poznatků z učitelské praxe (nejde jen o teorii). Jsem nadšená z mezipředmětových vztahů. Vždy mi dalo hodně práce si připravit materiály, jelikož propojenost mezi předměty je velmi důležitá! Tyto učebnice jsou pro mě odměnou.

Mgr. Lenka Salzburgerová

Seminář byl srozumitelný, přehledný a hlavně zážitkový. Také vstupy kolegyň vnesly nové poznatky, řadu doporučení a zkušeností, se kterými bych také ráda dále pracovala.

Mgr. Martina Vintrová

Tuto učebnici mám letos poprvé, zrovna tak Agátu a Matýska. Na učebnice jsem narazila během covidu, kdy jsem využívala videa pro matematiku. Následně jsem se přihlásila na webinář o učebnicích a vybrala jsem si je pro prvňáčky. Dětem se líbí, krásně se nám s nimi pracuje.

Mgr. Andrea Hendrichová