Poslední termín webináře AMOS ve školním roce 2022/2023

Vážení vyučující,

z důvodu plné obsazenosti květnového termínu přidáváme červnový termín webináře. Jedná se o poslední termín ve školním roce 2022/2023.

Letos nově akreditovaný webinář: AMOS – vzdělávací materiály pro 1. ročník vedený spoluautorem materiálů Mgr. Milošem Novotným odráží zkušenosti od pilotních vyučujících a rozšíření nabídky materiálů AMOS z posledních let.

Nový webinář úspěšně navázal na jeho původní verzi, kterou v minulých letech absolvovalo celkem 4 859 vyučujících, a setkal se opět s pozitivními ohlasy:

Velmi oceňuji podrobné seznámení s obsahem a formou cvičení v materiálech. Jsem ráda za mnoho tipů, jak jednotlivá cvičení rozšířit pro „rychlejší“ žáky. Oceňuji upozornění na různá úskalí ve výuce a návrhy, jak jim předcházet. Líbí se mi na materiálech jejich provázanost a jednotnost stylu.

Mgr. Soňa Šimanová (1. 6. 2023)

Za mě je to geniální dílo, které nabízí žákům vždy několik možností, jak danou látku pochopit. S úlohami se dá pracovat diferenciovaně dle aktuální úrovně žáka. Materiály pracují s dosavadními znalostmi dítěte, které se tím pádem musí cítit úspěšně. Děkuji za tento seminář.

Mgr. Veronika Vráblíková (31. 5. 2023)

Krásně, srozumitelně vysvětleno, vše mi dávalo logiku, jednotlivé kroky na sebe navazují, úkoly, cvičení a aktivity se vzájemně doplňují. Použití materiálů vede k možnosti diferencovat výuku.

Mgr. Rita Náplavová (31. 5. 2023)

Vyhovovalo mi pojetí webináře, v němž byli budoucí uživatelé řady učebnic pro 1. ročník podrobně a konkrétně seznámeni s jednotlivými učebnicemi ČJ, M a PRV. Líbí se mi systematičnost, praktičnost, přehlednost i grafická stránka učebnic.

Mgr. Ilona Futerová (31. 5. 2023)

Počet účastníků na každý termín webináře je omezen na 25, proto doporučujeme výběr termínu a nákup neodkládat.

V případě dotazů se obraťte na e-mail rehackova@nns.cz.

Jak hodnotili reprízu online semináře AMOS jeho účastníci v roce 2021?

Jak hodnotili reprízu online semináře AMOS jeho účastníci v roce 2022?

Anotace akreditovaného webináře:

  • seznámení s metodou tří startů (analyticko-syntetická metoda využívající prvky genetické metody)
  • úvodní představení uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS (Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova matematika, Oskarova prvouka) včetně využití multimediálních interaktivních učebnic
  • inspirace pro budování základů čtenářské gramotnosti se souborem vzdělávacích materiálů Čteme a píšeme s Agátou
  • seznámení se vzdělávacími materiály Matýskova matematika pro 1. až 5. ročník (včetně námětů pro využití výukových videí a dalších pomůcek)
  • představení vzdělávacích materiálů Oskarova prvouka
  • náměty a navazující materiály pro 2. a 3. ročník směřující ke čtení s porozuměním

Rozsah: 8 vyučovacích hodin (4 dny po 2 vyučovacích hodinách)

Lektor: Mgr. Miloš Novotný

Číslo akreditace: MSMT-13017/2022-2-554

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *