zpět na příspěvek Online seminář „AMOS“

Velice děkujeme za Vaše ohlasy a za možnost je zveřejnit:

Skvělé představení učebnic, vysvětlení, zdůvodnění postupů. Úžasné propracování, velmi ráda používám pracovní listy, uvolňovačky a další v naší ZŠ speciální. Rozhodně doporučuji seminář nejen učitelům, ale i rodičům. Děkuji.

Marta Škodová

Didaktické metody byly jasně vysvětleny, stejně tak možnost využití interaktivních cvičení. Líbila se mi i variabilita cvičení a možnost některá cvičení modifikovat dle záměru daného pedagoga. Oceňuji, že materiál MIUč+ je zpracován s ohledem na možnosti žáků vzhledem k věku i k různým specifikům. Nabízí využití různých stylů učení, žák si tak může vybrat a využívat ten styl, který mu nejvíce vyhovuje a motivuje ho pro získávání dalších poznatků. Zároveň se žák přirozeně setkává i s ostatními styly a může látku více fixovat a opakovat. Dále bych chtěla zmínit, že materiál poskytuje pedagogovi kvalitně zpracované podklady pro výuku a je tedy výrazným pomocníkem při tvoření příprav. Žáci se zde učí více v souvislostech a mají větší kontakt s reálným životem. Seminář nad rámec splnil moje očekávání a děkuji za něj!

Mgr. Petra Tesařová, DiS.

Skvělý a ucelený seminář plný nápadů a postřehů z praxe. Propojení výuky s běžným životem i v rámci jednotlivých předmětů. Velice inspirativní. Děkuji.

Mgr. Dagmar Burková

Pro mě byl seminář inspirativní ve všech směrech. Vhodně zvolené postupy při výuce, propojené segmenty jednotlivých kapitol, psaní s pomocnými linkami, opravdu seminář, který mi dal teoreticky i prakticky strašně moc.

Mgr. Konečná Lenka

Myslím, že tak promyšlený, ucelený a propojený výukový styl čtení, psaní, počítání a prvouky s didakticky a graficky provázanými soubory učebnic včetně interaktivní podpory nemá žádné jiné naše vydavatelství učebnic. Seminář mě nadchl a pro další školní rok celou kompletní řadu AMOS rozhodně pro žáky objednáme.

Mgr. Zdeňka Sarauerová

S AMOSem jsem naprosto spokojená, líbí se mi ucelená řada, propojenost, piktogramy a myšlenkové mapy. Děti jsou od začátku samostatné a schopné pracovat i doma. Rodičům hodně vyhovují výuková videa. Děti milují kresby v Agátce, bez toho už nemůžeme nic kreslit. 🙂

Mgr. Monika Boušková

Velmi srozumitelně lektor předává informace, ihned ukazuje v praxi, inspiruje otázkami i metodami.

Mgr. Jaroslava Semlerová

Velmi mile mě překvapilo, jak jsou jednotlivá cvičení ve videích podrobně vysvětlena a pro mě, jakožto začínající učitelku, znamenají další posun k důvěře v sebe sama, že to zvládnu. Děkuji velice za Váš čas strávený nad zpracováním tohoto webináře.

Mgr. Pavlína Arifovičová

Při mé výstupové praxi jsem měla možnost být na náslechu v 1. třídě, kde se žáci učili podle slabikáře Čteme s Agátou. Velice mě zaujalo, jak je slabikář koncipovaný, zejména interaktivní nahrávky a pomůcky jsou pro žáky velikou oporou. Velice kladně bych také hodnotila pestrost úkolů, na základě kterých si žák procvičuje dané učivo a poté si ho osvojí. Jak pan Novotný několikrát zmiňoval, „každý žák má právo to pochopit někdy jindy“. Neboť 1. stupeň není o rychlosti, ale zejména o nabývání nových poznatků a o memorování. Proto jsem byla ráda, že jsem se mohla díky tomuto semináři dozvědět více i o ostatních učebnicích, které tvoří společně s Agátou „rodinu“. Upřímně mě mrzí, že takové učebnice neexistovaly, když jsem já navštěvovala 1. třídu.

Eva Váchalová

Uvědomila jsem si, proč jsem nedosahovala někdy takových výsledků, které bych chtěla. Lektor svým podáním předal víc, než bych si nastudovala v metodice. Obdivuji jeho práci a talent pro práci s dětmi a přeji všem mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Rajtová

Příjemný hlas pana lektora Novotného jsem znala již dlouho z videí, kde v praxi pracuje s Matýskovou matematikou. Velmi často jsem je využívala při online výuce a třeba geometrii si bez jeho „podpory“ neumím distančně ani představit. Pan Novotný je praktik, vše, co říká, vychází z jeho zkušeností, ověřené i jinými pedagogy, a toho si cením.

Mgr. Lenka Balážová

Seminář předčil má očekávání. Velmi oceňuji v praxi ověřené metody a postupy, které propojují a kombinují A-S a genetickou metodu. Vytvořené pracovní sešity a učebnice svým konceptem umožňují zažití úspěchu i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Hana Kašparová

Moc děkuji za představení nových upravených učebnic a nastartování po pěti letech těšení se na prvňáky. Velice si vážím osobních zkušeností lektora, sdílím podobné názory a bylo příjemné slyšet, že někdo udělal stejnou didaktickou chybu jako já, nebo že mé nepodložené pokusy ve výuce, které dělám intuitivně, jsou správné. Za to opravdu děkuji. P.S.: Výuková videa na geometrii nás zachránila při on-line výuce ve 3.–4. ročníku.

Mgr. Eva Drešerová

S AMOSem mám první zkušenost stejně jako v první třídě a bohužel i v distanční výuce s prvňáčky. Při výběru jsem dala na názor svých zkušenějších kolegyň, které z této řady byly doslova nadšené. Nemohu jinak, než souhlasit s tím, že s těmito učebnicemi i interaktivním programem je radost pracovat. Pro marody jsou interaktivní cvičení výborným zpestřením a možností procvičování.

Mgr. Markéta Vrkoslavová

Opravdu propracované a propojené učební materiály s velkou doplňující nabídkou pro dokonalé ukotvení odučeného učiva. Se skvělým přístupem k dětem a systematickou podporou pro učitele.

Mgr. Veronika Pyszková

Všechna výuková videa byla velmi přínosná. Moc se mi líbilo psaní písmen, že jsou nejprve velká tiskací, na závěr roku velká psací. K různým úlohám bylo podrobně vysvětleno, jak s úlohou pracovat, jak pracovat i s dětmi. Určitě oceňuji i dvojí číslování stránek a piktogramy, aby už děti od 1. třídy mohly samostatně pracovat. Toto ušetří spoustu času učitelům vysvětlování zadání a opakování 10x pro každého žáka zvlášť. Velmi souhlasím s tím, že by žáci už od první třídy měli mít ponětí o vyhledávání informací, práci s textem, atd. V každé části bylo vše přehledně vysvětlené a dá se z toho spoustu věcí čerpat. Bylo by toho hodně, co bych mohla vypíchnout. Těším se, až tyto všechny získané informace budu moct předat žákům.

Mgr. Hana Ročková

Jsem nadšena, kombinace genetické metody a analyticko-syntetické se mi zdá velmi příznivá a rozhodně ji chci od září využít. Moc se mi líbí také čtení s porozuměním již prakticky hned, co se žáci naučí číst první písmena.

Mgr. Lada Adámková

Seminář považuji za velmi zdařilý, se spoustou názorných ukázek a doporučení využitelných v praxi. Měl by ho absolvovat každý z elementaristů, ať už používá zmiňované učebnice či nikoliv.

Mgr. Hana Zikmundová

zpět na příspěvek Online seminář „AMOS“