Slabikář 2. díl, strana 63, cvičení 1

Slabikář 2. díl, strana 63, cvičení 1 (procvičování)

Slabikář 2. díl, strana 63, cvičení 2

Slabikář 2. díl, strana 63, cvičení 2 (procvičování)

Slabikář 2. díl, strana 63, cvičení 3

Slabikář 2. díl, strana 63, cvičení 4