Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 1

Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 1 (procvičování)

Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 2

Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 2 (procvičování)

Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 3

Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 4

Slabikář 2. díl, strana 59, cvičení 5