Novinka AMOS PLUS k Živé abecedě a ke Slabikáři 1 se samolepkami

Barevný pracovní sešit rozvíjející dovednosti a znalosti vzdělávacích materiálů AMOS vhodný od období Živé abecedy.

Barevné pracovní sešity AMOS PLUS pro 1. ročník přinášejí možnost:

  1. Aplikace získaných dovedností a znalostí materiálů AMOS, a tím smysluplnou motivaci pro další výuku čtení, psaní, počítání a prvouky.
  2. Rozvoje žáků prostřednictvím náročnějších typů cvičení, které zaujmou i nadanější žáky.
  3. Budování základů informatického myšlení prostřednictvím práce s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy.
  4. Vedení žáků k samostatnému písemnému projevu psaním slov podle autodiktátů a zapisováním jednoduchých vět vyjadřujících děje na obrázcích.
  5. Smysluplného využívání oblíbených samolepek ke čtení s porozuměním, osvojování slovní zásoby a rozvoji prostorové orientace.

V rámci uceleného souboru AMOS se mohou žáci 1. ročníku snadno seznamovat s psaním a čtením v Čteme a píšeme s Agátou, s čísly a početními operacemi v Matýskově matematice a se světem kolem nás v Oskarově prvouce.

Pracovní sešity AMOS PLUS pak umožní tyto znalosti a dovednosti rozvíjet jejich aplikací v rámci nových typů úkolů, které zaujmout i nadanější žáky.
Jako v ostatních materiálech AMOS jsou žáci vedeni k samostatnému řešení úkolů s pomocí piktografických zadání. K řešení úkolů žáci dále využívají i práci s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy, a tím budují základy informatického myšlení.

Práci s AMOS PLUS k Živé abecedě můžete zařadit průběžně během výuky podle Živé abecedy, ale také kdykoli později v průběhu 1. ročníku. Pozdější zařazení může sloužit k opakování osvojené látky na dovednostně náročnějších typech cvičení.

Objednat lze v e-shopu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *