Živá abeceda, strana 8, cvičení 1 (úvod)

Živá abeceda, strana 8, cvičení 1

Živá abeceda, strana 8, cvičení 2

Živá abeceda, strana 8, cvičení 3