Živá abeceda, strana 48, cvičení 1

Živá abeceda, strana 48, cvičení 1 (diktát)

Živá abeceda, strana 48, cvičení 2

Živá abeceda, strana 48, cvičení 3

Živá abeceda, strana 48, cvičení 4

Živá abeceda, strana 48, cvičení 4 (diktát)

Živá abeceda, strana 48, cvičení 5

Živá abeceda, strana 48, cvičení 5 (diktát)