Živá abeceda, strana 32, cvičení 1 (úvod)

Živá abeceda, strana 32, cvičení 1

Živá abeceda, strana 32, cvičení 2

Živá abeceda, strana 32, cvičení 3

Živá abeceda, strana 32, cvičení 4