Živá abeceda, strana 18, cvičení 1

Živá abeceda, strana 18, cvičení 1 (diktát)

Živá abeceda, strana 18, cvičení 2

Živá abeceda, strana 18, cvičení 3

Živá abeceda, strana 18, cvičení 4

Živá abeceda, strana 18, cvičení 5