Živá abeceda, strana 12, cvičení 1

Živá abeceda, strana 12, cvičení 1 (diktát)

Živá abeceda, strana 12, cvičení 2

Živá abeceda, strana 12, cvičení 3

Živá abeceda, strana 12, cvičení 4