ZÁPIS JE TU v ukrajinštině

Pro ukrajinské děti, jejich rodiče a vyučující a pro všechny potřebné jsme připravili ZÁPIS JE TU v ukrajinštině. Dětem pomůže připomenout si, co všechno mají umět k zápisu do 1. ročníku.

Doufáme také, že se nám podaří alespoň na chvilku odvést pozornost dětí od smutných událostí, kterými si musejí v tuto pro ně nelehkou dobu procházet.

Přejeme všem, aby s naší pracovní učebnicí prožili co nejvíce příjemných a zároveň i poučných chvil při zábavných úkolech, které je čekají.

MIUč+ ZÁPIS JE TU v ukrajinštině spustíte kliknutím na tento odkaz.

Jak budou děti s interaktivní učebnicí Zápis je tu pracovat?

Instrukce na hlavních stránkách si děti mohou poslechnout v ukrajinštině.

Poklikem na hlavní stránku přejdou do cvičení ke stránce, kde na ně čeká obrázkový ovládací panel.

Instrukce na panelu jsou rozfázovány do několika reproduktorů. Ty si děti mohou postupně spustit a dovědět se, jak mají v úkolu na stránce postupovat. Tyto rozfázované instrukce se jim ozvou nejen v ukrajinském jazyce, ale i v českém jazyce, a tak si mohou nenásilnou formou přirozeně krok za krokem osvojit komunikaci v českém jazyce. Děti se v tomto věku velice rychle učí. Instrukce, které je pobízejí do práce, se ve cvičeních stále opakují. A tak po druhém a třetím poslechu stejné instrukce v českém jazyce, děti už zvládají samy reagovat. V ukrajinském jazyce se instrukce objeví i napsaná a zůstane zde do doby, než přejdou do další části úkolu. To umožní dospělým kdykoli nahlédnout do zadání bez toho, aniž by si museli přehrávat instrukci několikrát po sobě. Není tak narušen klid, který děti potřebují v tu chvíli pro práci.

Průvodcem ve cvičeních je dětem i veselá tužka, která jim na informačních kartách sděluje formou jednoduché věty pokyn k danému cvičení. Vybrali jsme záměrně pokyny, které paní učitelky nejčastěji používají při zapojení dětí do společné práce. Jsou nahrány v češtině i v ukrajinštině a pro zvídavé děti je uvedena i jejich písemná podoba, záměrně zapsaná velkými písmeny, která si děti v tomto věku přirozeně osvojují dříve než podobu malých tiskacích písmen.

Pokyny jsou stručné a jednoznačné, ukrajinské děti se tak mohou rychle zapojit do práce i ve skupinách nebo třídách, v nichž jsou společně s dětmi mluvícími česky. Veselý a výstižný obrázek na kartě dětem napoví.

Pro rodiče, vyučující a starší děti, které s předškoláky v naší učebnici pracují, jsme připravili nápovědu k ovládání tužky, gumy, pastelek a kyblíku na obrázkovém panelu v ukrajinštině. Mohou si ji nejen přečíst, ale i poslechnout. Naleznou ji pod otazníkem vpravo nahoře. Křížkem se dostanou zpět na hlavní stránku.

Rozfázování práce na stránce dětem umožní lépe se soustředit na konkrétní úkol. Navíc interaktivní pracovní učebnice nabízí možnost zvětšit si obrázek, se kterým pracují. V případě, že děti vedou čáry horizontálně, v interaktivní učebnici mají pro to více prostoru. Příslušnou stránka se zobrazí ve formátu na šířku.

Je zde i více prostoru ke kreslení než na hlavní stránce.

Ve cvičení sluchového vnímání se ukrajinské děti mohou naučit oblíbené české lidové říkanky nebo básničky. Po kliknutí na rámeček s grafickým záznamem slova si toto slovo poslechnou po slabikách. Slova opakují a tleskají přitom do rytmu říkanky.

Na tomto cvičení spolupracovali jazykoví poradci z Filosofické fakulty MU: Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D., a PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. Říkanky pod jejich odborným dohledem namluvila herečka Barbora Milotová.

Autorské říkanky na hlavních stránkách, které jsou obsahově koncipovány k tématu stránky, přeložila do ukrajinštiny Mgr. Nadia Kyfiuk z Filosofické fakulty MU.

Instrukce ke hře pexeso mají ukrajinské děti k dispozici jak v ukrajinštině, tak i v češtině, a to po spuštění jednotlivých reproduktorů na panelu nástrojů.

Pracovní učebnici Zápis je tu přeložila do ukrajinštiny Mgr. Nadia Kyfiuk z Filosofické fakulty MU. Audia v ukrajinském jazyce nahrála rodilá mluvčí Ing. Iryna Madrychenko.

Za podnětné připomínky děkujeme všem dětem a vyučujícím, kteří se podíleli na ověřování tištěné i interaktivní pracovní učebnice ZÁPIS JE TU, ze které vzešla tato interaktivní verze učebnice v ukrajinském jazyce.

Všem, kteří se podíleli na projektu věnovanému ukrajinským dětem, děkujeme za pomoc!


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *