K pracovním učebnicím nabízíme i jejich interaktivní podobu. Cvičení zde uváděná byla ověřena v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách. Prostřednictvím tabletu tak vyučující měli možnost pracovat s dětmi na jednotlivých stranách také formou, která výuku velmi obohatila, např. zvětšení obrázku, jeho přesun nebo vybarvení pouhým dotekem prstu apod. Všechny tyto formy práce jsou pro děti velmi lákavé.  Žákovské verze si přitom lze stáhnout i do tabletu a pracovat s nimi s pomocí rodičů i doma.

Zápis je tu můžete vyzkoušet ZDARMA na 30 dnů.

Stejně tak je Vám na 30 dnů k dispozici zdarma i MIUč+ Škola je tu.

MIUč+ ZÁPIS JE TU

Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme:
– pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách,
– pro práci v mateřských školách,
– pro práci doma s rodiči,
– při ověřování znalostí u zápisu (i po zápisu) do 1. ročníku.

A jaká cvičení v rámci interaktivní učebnice Zápis je tu najdete?

K pohádkám, které jsou uvedeny v papírové verzi učebnice, nabízíme audiopohádky. Velmi oblíbené je pexeso, které obsahuje obrázky z jednotlivých stran učebnice. Při této hře děti hledají dva stejné obrázky a pojmenovávají je. Počet karet je přiměřený věku dětí, proto všechny děti mohou prožít pocit úspěchu z odhalených kartiček.

Naše pexeso se však od běžného pexesa odlišuje. Záměrně byly vybrány obrázky, které se odlišují barevně, aby se děti s jistotou naučily od sebe odlišovat jednotlivé barvy. Například v pexesu „Koťata“ je každé kotě jinak barevné.

Obrázky pod rukou výtvarnice ožily natolik, že mohou děti inspirovat i k vyprávění. Do středu herního plánu byl umístěn myšák, který ukazuje na karty kolem sebe. Děti mu při hře vypráví o obrázcích na kartách. Například po otočení dvojic obrázků, které k sobě patří, mohou tvořit věty typu: Toto koťátko se na mě usmívá. Toto koťátko spinká. Věty mohou rozvíjet do příběhu o koťátku. Například: Toto koťátko spinká. Odpočívá. Bylo unavené, protože…

Do interaktivní učebnice byla vybrána i spousta říkanek a básniček, které jsou vhodné pro předškoláky. Tematicky jsou zaměřeny k obrázkům na jednotlivých stranách. Děti tak mají před sebou slova z říkanek zapsaná graficky do rámečků, a to pomocí teček (krátké slabiky s krátkou samohláskou) a čárek (dlouhé slabiky s dlouhou samohláskou nebo dvojhláskou). Při tleskání do rytmu říkanky mohou děti pomocí grafického zápisu vnímat délku samohlásek ve slabikách jednotlivých slov. Pro lepší orientaci je ještě každý řádek rozlišen jinou barvou. Za odměnu si na konci vybarví obrázek. K vybarvování jim slouží barevné kyblíky na ovládacím panelu. Při výběru kyblíku se jim vybraný kyblík nakloní a tak poznají, kterou barvu zvolily. K vymazání plochy použijí bílý kyblík. Těmito prvopočátečními čtenářskými rozcvičkami tak lze předejít možným potížím, které mohou při výuce čtení v 1. ročníku nastat.

Každé interaktivní cvičení je opatřeno vlastní ikonkou. Ta zpřehlední a urychlí orientaci při výběru cvičení.

MIUč+ ŠKOLA JE TU 

Jaká cvičení najdete v MIUč+ Škola je tu?

Vyučující velmi ocenili propojení sady tří pracovních učebnic Škola je tu pohádkami.

audio pohádky

K pohádkám z učebnic nabízíme audio pohádky. Děti si mohou pohádku poslechnout.

internetový odkaz na web pohádky

Přehledný výběr pohádek najdete na www.nns.cz/pohadky i s texty, které se zobrazují společně s ilustračním obrázkem ke každému úseku pohádky v průběhu poslechu. Internetový odkaz na ně je uvedený na každé straně učebnice. Děti si takto zpracované pohádky velmi oblíbily. Mohou si je kdykoli připomenout i na mobilním telefonu a při poslechu sledovat jejich obrázkové zpracování.

leporela

Ve cvičení Leporela děti zkouší příběh pohádky sestavit z postupně nabízených obrázků. Na konci cvičení se zobrazí obrázky ve správném pořadí, pří tom se spustí audio pohádky. Při poslechu mohou na obrázcích sledovat děj.

pexeso

Nechybí ani velmi oblíbené pexeso, které obsahuje obrázky, se kterými děti na jednotlivých stranách učebnice pracují. Myšákovi ve středu herního plánu děti pomáhají najít dva stejné obrázky a pojmenovávají je. Pečlivě sledují odlišnost v barvách a tvarech jednotlivých obrázků. Mají na to dostatečný časový prostor. Počet karet je přiměřený věku předškoláků.

cvičení sluchového vnímání

Oblíbené říkanky a básničky pohybově ztvární. Krok za krokem je provází audio instrukce na ovládacím panelu k plnění jednotlivých úkolu v průběhu recitace. Jako v pracovní učebnici Zápis je tu i zde děti tleskaní do rytmu říkanky pomocí grafického zápisu a vnímají délku samohlásek ve slabikách jednotlivých slov.

V závěru cvičení si mohou za odměnu vybarvit obrázek, na ovládacím panelu mají k dispozici barevné kyblíky, pomocí kterých obrázky vybarvují.

skládání obrázků

MIUč+ Škola je tu obsahují také oblíbené cvičení Skládání obrázků. Děti si opět v tomto cvičení obrázky nejen složí, ale také se učí vnímat, co mají obrázky společného.

poznávací karty

Poznávací karty s fotografiemi zvířat z pohádek dětem přinášejí spoustu zajímavostí z jejich života. Nově jsme zařadily také poznávací karty s fotografiemi rostlin.

karty z klobouku

Kartami z klobouku provází děti opět animovaný králík. Děti sledují počet obrázků a hledají kartu se stejným počtem. Tím, že se ve hře objevují obrázky z pohádek, je hra pro děti mnohem zábavnější.

logické řady

Ve cvičení Logické řady děti sledují, v jakém pořadí jdou obrázky za sebou a rozhodují, který obrázek patří na konec řady. Obrázky se zobrazují v částech těla housenky, která je pochválí za výběr správného obrázku nebo povzbudí v případě, že vybrali nesprávný obrázek.

V současné době připravujeme pro MIUč+ Škola je tu například cvičení Skládání pohádek, ve kterém si budou moci děti obrázky z pohádek složit. Nejprve si vyberou z osmi obrázků ten, který chtějí skládat a pak odkrýváním jednotlivých polí opakovaným kliknutím na každé z nich vyberou, která část obrázku na určité místo patří. Obrázek, který skládají, zůstává po celou dobu zobrazený vedle, aby si ho děti mohly kdykoli prohlédnout.

Těšit se děti mohou i na zábavné cvičení Omalovánky i na spoustu dalších, které vznikají za jejich spolupráce a o jejichž vydání vás budeme průběžně informovat.

Při ověřování učebnic vyučující velmi kladně hodnotily možnost využití vzdělávací nabídky, kterou Vám brzy také nabídneme.

Přejeme Vám, aby Vás i Vaše děti učení s našimi pracovními učebnicemi bavilo.

Úspěšně jste se přihlásili k odběru novinek.

vyskytla se chyba, zadejte prosím požadavek znovu

Kliknutím na "odebírat novinky" souhlasíte se zasíláním novinek o PŘEDŠKOLÁKOVI (obchodních sdělení od NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.). Souhlas můžete kdykoli odvolat. Více informací na http://www.nns.cz/blog/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/