Multimediální interaktivní učebnice

Souběžně s tištěnou pracovní učebnicí vychází i její multimediální interaktivní podoba.

NOVĚ máte nyní k dispozici instruktážní videa ke všem typům cvičení. Jedno z nich si můžete vyzkoušet zde. Ostatní jsou dostupná po rozkliknutí jednotlivých cvičení níže na této stránce, kde si můžete cvičení také vyzkoušet.

Typy cvičení

stránková cvičení s ovládacím panelem

V nejnovější aktualizaci jsme pro Vás upravili stránková cvičení s ovládacím panelem. Děti mají možnost projít úkolem ke stránce postupně po jednotlivých krocích. Audio instrukce, které si přehrají přes reproduktory na ovládacím panelu, je navedou. Instrukce jsou stručné, jasné a srozumitelné. Používáme krátké jednoduché věty. Díky rozdělení úkolu na jednotlivé kroky se děti snadno orientují v tom, co už udělaly a co mají ještě udělat. Obrázky jsme rozšířili, pracovní plocha je tak pro děti přehlednější a lépe se jim s úkoly pracuje, například na stránce s vážkou v multimediální interaktivní učebnici Zápis je tu. Děti si poslechnou rozpočitadlo, které zazní po instrukci k úkolu. Nezabírá tak prostor na pracovní ploše a děti mají více místa pro kresbu.

Ukázka cvičení ke stránce (Zápis je tu)

Význam rozfázování stránkových úkolů do několika pokynů

               Předškoláci:

 • Postupují podle pokynů.
 • Pracují samostatně.
 • Dokážou se lépe soustředit.
 • Snaží se přijmout úkol či povinnost.
 • Zadaným činnostem se věnují soustředěně, neodbíhají k činnostem jiným, dokážou vyvinout úsilí k jejich dokončení.
 • Na danou činnost soustředí pozornost po určitou dobu. (Dobu postupně prodlužujeme přiměřeně jejich věku a možnostem.)
 • Zkouší si učivo záměrně zapamatovat, vědomě se učí.

 interaktivní cvičení

Na jednotlivých stránkách děti najdou i zábavné interaktivní úkoly, ve kterých mohou například přesouvat obrázky. Kliknutím na klíč v pravém horním rohu se jim zobrazí řešení.

Ukázka interaktivního cvičení ke stránce (Zápis je tu)
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-pexeso01_cb-150x150.png.

pexeso

Pexeso je oblíbenou hrou dětí.

Počet karet je v multimediální interaktivní učebnici přizpůsobený věku dětí. Obrázky se barevně odlišují, a tak si při hře procvičují i barvy. Ve středu herního pole je myšák, kterému děti o obrázcích vyprávějí. Při vyprávění o obrázcích si tak uvědomují rozdíly mezi nimi.

Pexeso procvičuje zrakovou paměť.

Ukázka pexesa (Zápis je tu)

Význam skládání obrázků

               Předškoláci:

 • Trénují zrakovou paměť.
 • Při hře ve dvojici se učí brát ohled na druhé (dokážou se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoct mladším).
 • K ostatním dětem se chovají přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o pomůcky, například o tablet).
 • Snaží se pochopit daná pravidla hry a dodržují je.
 • Navazují kontakty s ostatními dětmi, komunikují s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťují náklonnost, se přátelí.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-myš-skládačka-03_cb-150x150.png.

skládání obrázků

Ve cvičení skládání obrázků děti skládají obrázky, se kterými pracovaly na stránce, nebo skládají takové, které tematicky s učivem na stránce souvisejí. Mají před sebou čtyři karty s obrázky.

Než se pustí do práce, pozorně si všechny obrázky prohlédnou a přemýšlejí, co mají společného.

Například v níže uvedeném ukázkovém cvičení si uvědomí, že hruška, jablko, citron a pomeranč jsou ovoce.

Kliknutím na karty s obrázky se přesunou do další části úkolu, kde je čeká skládání prvních dvou obrázků.

Kliknou na myšku a jednotlivé obrázky z karet se rozloží mimo tyto karty, každý na čtyři části. Obrázky na kartách se od sebe výrazně barevně odlišují. Například zelená hruška a oranžový pomeranč. Čtyři části zelené hrušky děti přesouvají zpět do karty se zeleným okrajem, čtyři části oranžového pomeranče zpět do karty s oranžovým okrajem. Za každou správně přesunutou část obrázku získají hvězdičku.

Po složení těchto dvou obrázků je myšák odmění velikánskou hvězdou a ke složení se zobrazí zbylé dva obrázky.

Cvičení je pro děti nejen zábavou, ale podněcuje i jejich zvídavost, trénují při něm trpělivost, zapojují logické myšlení, při nacházení vztahů mezi jednotlivými částmi vnímají obrázek jako celek, vymýšlejí strategie, jak obrázek dokončit, rozvíjejí orientaci v prostoru. Složený obrázek jim pak přinese uspokojení z dobře odvedené práce a podpoří zdravé sebevědomí. Při skládání obrázků s kamarády nebo s rodiči dítě rozvíjí i sociální dovednosti, učí se řešit úkol společně a přitom se s ostatními domlouvat třeba na strategii.

Ukázka skládání obrázků (Zápis je tu)

Význam skládání obrázků

               Předškoláci:

 • Jsou motivováni otázkou myšky, která podněcuje jejich zvídavost.
 • Složí obrázek z několika tvarů.
 • Při skládání obrázků trénují trpělivost.
 • Zapojují logické myšlení.
 • Při nacházení vztahů mezi jednotlivými částmi vnímají obrázek jako celek.
 • Vymýšlejí strategii, jakým způsobem obrázek složit.
 • Rozvíjejí orientaci v prostoru.
 • Složený obrázek jim přinese uspokojení z dobře odvedené práce a podpoří zdravé sebevědomí.
 • Při skládání obrázků s kamarády nebo s rodiči rozvíjejí i sociální dovednosti, učí se řešit úkol společně a přitom si jednotlivé úkony naplánovat.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-kniha-s-rukou.png.

cvičení sluchového vnímání

Ve cvičeních sluchového vnímání se děti naučí oblíbené lidové říkanky nebo básničky. Tematicky jsou zaměřeny k obrázkům na jednotlivých stránkách. Děti mají před sebou slova z říkanek zapsaná graficky do rámečků, a to pomocí teček (krátké slabiky) a čárek (dlouhé slabiky a dvojhlásky). Při tleskání do rytmu říkanky tak mohou pomocí grafického zápisu vnímat délku samohlásek ve slabikách jednotlivých slov.

Na závěr cvičení říkanku nebo básničku odrecitují a za odměnu si vybarví obrázek.

Těmito prvopočátečními čtenářskými rozcvičkami lze předejít potížím, které mohou při čtení v 1. ročníku nastat.

Ukázka práce s říkankou (Zápis je tu)

Význam říkanek

               Předškoláci:

 • Naučí se spoustu říkanek.
 • Při jejich učení trénují paměť.
 • Vyslovují správně všechny hlásky.
 • Rozpoznají rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé).
 • Říkanku odříkávají v rytmu.
 • Rozvíjejí hudebně-pohybové dovednosti.
 • Obohatí si slovní zásobu o nová, dosud neznámá slova.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona_poznavaci_karty.png.

poznávací karty

poznávacích kartách si děti prohlédnou fotografie zvířat a poslechnou si zajímavosti z jejich života.

Toto cvičení je zaměřeno na obohacení slovní zásoby. Dětem rovněž umožní rozšířit si své znalosti o životě zvířat.

Poznávací karty si děti oblíbily. Fotografie zvířat jsou velmi působivé. Každé zvíře, se kterým se v učebnici setkají prostřednictvím říkanek, příběhů a obrázků, si mohou prohlédnout na několika fotografiích v jeho přirozeném prostředí.

Kliknou na fotografii, kterou si chtějí zvětšit. Po jejím zvětšení se ozve zajímavost. Opětovným kliknutím na fotografii ji vrátí zpět mezi ostatní a mohou si vybrat další.

Ukázka poznávacích karet (Zápis je tu)

Význam poznávacích karet

               Předškoláci:

 • Rozšíří si své vědomosti o životě zvířat.
 • Obohatí si slovní zásobu.
 • Vyprávějí vlastní zážitky ze setkání se zvířaty a komentují, co viděli a slyšeli; dokážou říct, co bylo zajímavé, co je zaujalo.

Cvičení děti motivuje k návštěvě zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-slunce-leporelo_web.png.

leporela

Ve Škola je tu čeká na děti u každé pohádky leporelo. Najdete ho i na stránkách s pohádkou v multimediální interaktivní učebnici Zápis je tu.

V tomto cvičení děti vybírají k prvním dvěma obrázkům (ilustrujícím začátek pohádky) ten, kterým pohádka pokračuje. Pokud vyberou správný obrázek, za odměnu se na ně usměje sluníčko a pochválí je. Po celou dobu práce mají nad sluníčkem před očima obrázky, které již postupně od začátku pohádky doplnily. Na konci cvičení si pohádku za odměnu poslechnou. Při tom sledují její děj na ilustračních obrázcích.

Děti si povídají o tom, co vidí na jednotlivých obrázcích z leporela. Vedeme je k vyprávění děje pohádek. Obrázky jednotlivých částí pohádky je k vyprávění motivují. Děti zkoušejí dovyprávět krátký příběh nebo dokončit větu. Vystřihnou si loutky z pracovní učebnice Cesta k psaní s pohádkami a s vyrobenými loutkami, za které mluví, pohádku sehrají jako scénku.

Ukázka leporela (Škola je tu 1Cesta k poznávání a čtení s pohádkami)
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-složka-s-reprákem_cb-150x150.png.

poslech pohádky, scénář

Ukázka scénáře k pohádce (Škola je tu 1 Cesta k poznávání a čtení s pohádkami)

audiopohádky

www.nns.cz/pohadky

Pod tímto webovým odkazem (www.nns.cz/pohadky) děti najdou přehledný výběr pohádek. Zde si mohou vybrat pohádku, kterou si chtějí poslechnout. Vybírají podle obrázků. Audiopohádky doprovází ilustrační obrázky. A tak si děti mohou kdykoli pohádky připomenout i na mobilním telefonu nebo na tabletu.

Význam činností spojených s poslechem a vyprávěním pohádek

               Předškoláci:

 • Učí se pozorně poslouchatsledovat děj pohádky.
 • Dovedou vyprávět příběh, tvoří jednoduché věty.
 • Snaží se mluvit gramaticky správně (tj. užívají správně rodu, čísla, času, tvarů slov, předložek aj.).
 • Rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jejich prostředí.
 • Mají přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeni.
 • Obohatí si slovní zásobu o nová slova, například nůše.
 • Pohádky dramatizují.
 • Dokážou napodobit postavy z pohádky a hrát jednoduché role.
 • Při hraní rolí používají přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla aj.).
 • Snaží se zapamatovat jednotlivé scénky, a tak trénují paměť.
 • Vyberou si svého hrdinu.
 • Při dramatizaci pohádky uplatňují základní pravidla společenského chování (pozdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se).
 • Odnášejí si zábavu i poučení (texty pohádek jsou přizpůsobeny učivu).
 • Díky jednotlivým příběhům rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) aj.
 • Při pohádkových povídáních jsou i poučeni, jak se mají chovat v nebezpečných situacích, např. s pohádkou O neposlušných kůzlátkách si připomenou, že domů nesmí pouštět cizí lidi.

odkrývání obrázku

Odkrývání obrázků s kočičkou je zaměřeno na zrakové vnímání detailů obrázku. Děti obracejí karty tak dlouho, dokud s jistotou nepoznají, kdo z pohádky je na obrázku. Po odkrytí celého obrázku je kočička pochválí.

Pro předškoláky je charakteristické globální vnímání, méně se projevuje vnímání analytické, které je zaměřeno na detaily. Ve cvičení odkrývání obrázků děti v obrázku rozpoznávají detaily. Soustředí se vždy jen na odkryté okénko. Obrázky odkrývají postupně. Obrázek zůstane odkrytý jen na nějakou dobu, poté se obrátí zpět rubovou stranou nahoru. Dítě se tak snaží co nejrychleji zaměřit zrakovou pozornost na vnímaný prvek.

Rozvíjení zrakového vnímání je součástí přípravy na výuku čtení.

Ukázka odkrývání obrázku (Škola je tu 1 Cesta k poznávání a čtení s pohádkami)

Význam odkrývání obrázků

               Předškoláci:

 • Rozpoznávají detaily v obrázku.
 • Rozvíjejí zrakové vnímání.
 • Trénují koordinaci oka a ruky.
 • S odměnou za splněný úkol pocítí uspokojení z dobře odvedené práce.

skládání pohádek

Ve cvičení skládání pohádek si děti mohou složit obrázky z pohádek. Z dané pohádky se zobrazí osm obrázků. Jsou seřazeny podle posloupnosti děje. Děti si vyberou jeden z nich a odkrýváním jednotlivých polí opakovaným kliknutím na každé z nich vyberou, která část obrázku patří na dané místo. Obrázek, který skládají, zůstává po celou dobu zobrazený vedle, aby si ho děti mohly kdykoli prohlédnout.

Skládání obrázků podporuje trpělivost. Vyžaduje soustředění. Děti se při něm uvolní a odreagují od případných nepříjemných pocitů. Při hledání správné části obrázku si vylepšují i schopnost řešení problémů.

Děti znají tento typ úkolu ze skládání kostek. Na šesti stěnách každé kostky jsou zobrazeny obrázky z šesti pohádek. Při skládání kostek si děti procvičují motoriku, v multimediální učebnici si pak tuto hru mohou zahrát interaktivně.

Naučte děti skládat obrázky. Doporučte jim, aby začaly odkrýváním krajních polí obrázku.

Ukázka skládání pohádek (Škola je tu 2 Cesta k psaní s pohádkami)

Význam skládání pohádek

               Předškoláci:

 • Při skládání pohádek mají možnost volby, čímž je podporována i volnost výběru (v tomto případě obrázku).
 • Díky skládání obrázků je podporována jejich trpělivost.
 • Procvičují si soustředění.
 • Uvolní se a odreagují od případných nepříjemných pocitů.
 • Při hledání správné části obrázku rozvíjí schopnost řešení problémů. (Zjistí, že při skládání je nejvhodnější postupovat od rohových částí obrázku, dále pokračovat složením částí nad, pod, vlevo a vpravo středové části a teprve na konec odkrýt středovou část obrázku.)

obrázky z pohádek

V tomto cvičení se dětem zobrazí pohádková knížka. Kliknutím na knížku ji otevřou a prohlédnou si dva obrázky. Vyberou ten, který do pohádky patří, a kliknou na něj. Pokud vyberou obrázek nesprávný, záložka je vyzve, aby zkusily správný obrázek vybrat znovu. Pokud vyberou správný obrázek, záložka je pochválí úsměvem a odmění kytičkou. Po otočení stránky se mohou pustit do dalšího výběru.

Nesprávný obrázek, který se do pohádky omylem zatoulal, často vykouzlí ve tvářích dětí úsměv. Dobrá nálada navodí příjemnou atmosféru a podpoří jejich soustředění.

Děti poznávají a pojmenovávají postavy z pohádek a obohacují si slovní zásobu. Předříkáváním názvů jednotlivých postav rozvíjejí řeč.

Při postupném získávání odměn si uvědomují číselnou řadu do čtyř. Při počítání odměn v průběhu hry vnímají, že když k jedné kytičce získají další, budou mít kytičky dvě (ke dvěma získají třetí a ke třem čtvrtou). A tak trénují i postřehování počtu (do dvou, do tří, do čtyř).

Ukázka obrázků z pohádek (Škola je tu 1 Cesta k poznávání a čtení s pohádkami)

Význam obrázků z pohádek

               Předškoláci:

 • Při prohlížení dvou obrázků na ně koncentrují svou pozornost.
 • Při pojmenovávání obrázků si obohacují slovní zásobu.
 • Při povídání o obrázcích rozvíjejí řeč.
 • Při získávání barevných kytiček z jednotlivých záložek si prohlubují znalost barev.
 • Uvědomují si číselnou řadu do čtyř.
 • Trénují i postřehování počtu (do dvou, do tří, do čtyř).
 • Výběr obrázku, který do pohádky patří, je zábava, a tak děti při této aktivitě prožijí atmosféru, díky které se dokážou plně soustředit.

hledání rozdílů

V úkolu hledání rozdílů děti koncentrují svou pozornost na dva stejné obrázky, které se odlišují v drobném detailu. Obrázky jsou umístěny vedle sebe. Obrázek, na kterém hledají rozdíl, je vpravo a je orámovaný zeleně, aby se na něj děti mohly lépe soustředit.

Na obrázku vpravo děti nejprve hledají část, která je barevně odlišná od stejné části obrázku vlevo. Jakmile ji naleznou, kliknou na ni. Pokud zvolily správně, ozve se pochvalný zvuk a tato část je po chvíli označena barvou, jíž je vybarvena na obrázku vlevo.

V další fázi úkolu se zobrazí opět dva stejné obrázky, které už děti viděly v předchozí části úkolu. Nyní však v pravém z nich chybí určitý detail. Děti mají za úkol kliknout na místo, kde detail chybí. Zvolí-li správně, ozve se pochvalný zvuk. Po chvíli se ztracený detail objeví a obrázky jsou totožné.

Následuje fáze, ve které na druhém obrázku vypadá určitý detail jinak než na prvním obrázku, například šála není pruhovaná, ale puntíkovaná. A na závěr, ve čtvrté fázi úkolu hledají na druhém obrázku část, která je na jiném místě, než je v prvním obrázku. Tato fáze úkolu je nejobtížnější.

Postupně tak děti mohou získat čtyři části čtyřlístku. V případě úspěchu postupují do dalšího kola, ve kterém pracují s jinou dvojicí obrázků.

V průběhu tohoto úkolu si procvičují také číselnou řadu do čtyř, a to při počítání jednotlivých částí čtyřlístku, které za dobře odvedenou práci získaly.

Děti hledají rozdíly v obrázcích moc rády. Dokážou se tak plně soustředit i delší dobu než obvykle.

Ukázka hledání rozdílů (Škola je tu 3 Cesta k počítání s pohádkami)

Na konci úkolu čtyřlístek děti za odměnu pochválí.

Význam hledání rozdílů

               Předškoláci:

 • Koncentrují svou pozornost na dva stejné obrázky.
 • Při hledání části, která je barevně odlišná od stejné části obrázku vlevo, procvičují poznávání barev.
 • Při pátrání po ztracené části obrázku, postřehování detailu, který vypadá ve druhém obrázku jinak než v prvním obrázku, a při hledání objektu, který je ve druhém obrázku na jiném místě, rozvíjejí orientaci v prostoru.
 • Z celého úkolu mohou dohromady získat čtyři části čtyřlístku. V rámci tohoto úkolu tedy procvičují i číselnou řadu do čtyř, a to při počítání jednotlivých částí čtyřlístku.
 • Rádi hledají rozdíly v obrázcích. Dokážou se tak plně soustředit i delší dobu než obvykle.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-housenka_cb-150x150.png.

logické řady

Rozvíjejí především logické myšlení. Děti mají před sebou řadu obrázků, které jsou umístěny do jednotlivých částí těla housenky. Obrázky pojmenují. Všimnou si, že jsou uspořádány za sebou v logickém sledu a s určitou pravidelností se opakují. Přemýšlejí, který obrázek patří na konec řady. Opakovaně klikají na toto místo do té doby, dokud se nezobrazí obrázek, který řadu správně zakončuje. Po zvolení obrázku kliknou na hlavu housenky. Pokud vybraly správně, housenka je pochválí úsměvem. Pokud ne, vyzve je, aby pokračovaly ve výběru správného obrázku.

Toto cvičení je zaměřeno na uvědomování si logické posloupnosti. Děti postřehují, které obrázky se v řadě pravidelně opakují. Například míč, květina, jablko. Při vnímání pravidelného střídání obrázků rozlišených barevně si procvičí poznávání barev.

Umístění obrázků do jednotlivých částí těla housenky zatraktivnilo vzhled úkolu a ten se tak stal pro děti zábavou. Vzhled jednotlivých animačních fází obrázku je velmi přitažlivý.

Ukázka logických řad (Škola je tu 3 Cesta k počítání s pohádkami)

Význam logických řad

Předškoláci:

 • Uvědomují si logický princip, podle kterého po sobě následují objekty v řadě.
 • S rozvojem logického myšlení rozvíjejí i řeč a verbální dovednosti. Pojmenovávají objekty v řadě, vnímají, jak jsou velké, jak jsou barevné, všímají si detailů.
 • Obohacují slovní zásobu.
 • Povídáním o obrázcích podněcují společnou diskusi.
 • Procvičí si poznávání barev.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ikona-klobouk-v-rámu_cb-150x150.png.

karty z klobouku

Karty z klobouku rozvíjejí početní představivost.

Cílem tohoto cvičení je postřehování počtu, a to tak, aby dítě na první pohled označilo počet a nepočítalo stále po jedné. Postupně navyšujeme náročnost (do dvou, do tří, do čtyř, do pěti, do šesti).

Toto cvičení ožívá postavou animovaného bílého králíčka, který zadává dětem úkoly na dvou kartách z klobouku. Děti nejprve spočítají obrázky na první kartě. Poté klikají na druhou kartu tak dlouho, dokud se na ní nezobrazí stejný počet obrázků. Kliknou na králíka, a pokud vybraly správně, králík je pochválí a ukáže jim novou hádanku. Pokud ne, zkouší to znovu.

Ukázka karet z klobouku (Zápis je tu)

Význam karet z klobouku

               Předškoláci:

 • Rozvíjejí početní představivost.
 • Trénují postřehování počtu bez počítání po jedné.
 • Porovnávají počet dvou málopočetných souborů, a to v rozsahu do pěti prvků (poznají rozdíl a určí, o kolik je jeden prvek větší či menší).
 • Při vnímání objektů, u kterých určují počet, prohlubují poznávání barev.
 • Rozlišují a porovnávají vlastnosti předmětů, například korálky podle barvy – červený a žlutý, tvaru – oba kulaté, velikosti – oba stejně velké.
 • Při nesprávné volbě počtu trénují trpělivost.
 • Díky závěrečné pochvale od králíka mají dobrý pocit z odvedené práce.

omalovánky

V omalovánkách si děti mohou vybarvit obrázky z pohádkových nebo příběhových úkolů, které plnily na stránce. Cvičení je označeno kyblíkem. Obrázek k vybarvení se zobrazí ihned po kliknutí na kyblík. Pod obrázkem se na ovládacím panelu zobrazí nabídka barev, které mohou děti pro vybarvení obrázku použít. Kliknutím vyberou barvu a dotknou se plochy, kterou chtějí touto barvou vyplnit. Pokud se rozhodnou barvu změnit, postupují stejně.

Stránku s obrázkem můžete dětem také vytisknout. Při vybarvování obrázku pastelkou si procvičí jemnou motoriku. Při pravidelném tahu pastelkou se uvolní od nepříjemného napětí a stresu, pod kterým mohou v tu chvíli někteří být. Kreslení stimuluje a zklidňuje, a tak dětem pomáhá lépe se soustředit při následujících činnostech.

Ke kreslení poskytněte dětem dostatek příležitostí. Na svém pracovním místě by měly děti mít trvale na očích volné listy papíru a pastelky, aby si mohly kdykoli kreslit. Kreslete s nimi i prstem do mouky nebo do plastelíny. Kreslit lze i na procházce třeba větvičkou nebo kamínkem do písku.

Nepodceňujte čas strávený kreslením. Kreslení je komplexní činnost. Jak již bylo zmíněno, při kreslení dítě rozvíjí nejen koordinaci pohybů, ale i koncentraci. Kreslení podporuje zrakovou koordinaci. Rozvíjí představivost a fantazii. Při kreslení dítě projevuje své pocity.

Motivujte děti ke kreslení. Povídejte si s nimi o jejich obrázcích. Dopřejte jim tak možnost rozvinout řečové dovednosti. Při povídání o obrázku si také obohatí slovní zásobu.

Dopřejte svým dětem plynulý a bezproblémový přechod k psaní v 1. ročníku.

Ukázka omalovánek (Škola je tu 2 Cesta k psaní s pohádkami)

Význam vybarvování tištěných omalovánek

               Předškoláci:

 • Procvičují jemnou motoriku.
 • Rozvíjejí koordinaci očí a rukou.
 • Prohlubují poznávání barev, tříbí barevné cítění.
 • Při vybarvování obrázku podle předlohy se učí vybírat správné barvy. Zároveň se učí systematicky přemýšlet a tím rozvíjejí strategické schopnosti, například velmi brzy pochopí, že když v ruce drží jednu barvu, mohou ji použít na více částí obrázku.
 • Snaží se nepřetáhnout a zároveň dotáhnout, učí se tak přesnosti.
 • Při prohlížení obrázků se naučí spoustu zajímavostí o světě kolem sebe a rozšíří si slovní zásobu.
 • Při dotváření obrázku rozvíjejí tvořivost a představivost.
 • Při vybarvování nacházejí klid a rovnováhu. Vybarvování uklidňuje, zlepšuje náladu, a tím reguluje stres.
 • Na rozdíl od kreslení se při vybarvování soustředí na jednu věc, trénují trpělivost a koncentraci, vyčistí si mysl.
 • Pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem).

Vybarvování pomáhá dodat sebevědomí těm, kteří si netroufají na samostatnou kresbu.

dokreslování chybějících částí obrázku

V tomto úkolu se dětem zobrazí dva obrázky. Jeden menší, který je kompletně dokreslený, a jeden větší, ve kterém část obrázku chybí. Úkolem dětí je tuto chybějící část do obrázku dokreslit. Stejný obrázek se dětem zobrazí čtyřikrát, pokaždé v něm chybí jiná část. Na konci úkolu děti kliknou na hvězdičku a zvířátko na obrázku je za jejich snahu dohledat a dokreslit chybějící části v obrázku pochválí.

Děti procvičují zrakovou pozornost a jemnou motoriku. Obrázky jsou záměrně vybrány ze stránky, ke které je dané cvičení koncipováno. Jsou však zjednodušeny, aby se děti mohly plně soustředit na ztracenou část obrázku. Prostor hlavy, do kterého děti dokreslují, je bílý, což jim umožní lépe se soustředit, ale i přehledně vnímat umístění očí, nosu (čenichu) nebo úst (tlamy).

Tento úkol je průpravou na dokreslování druhé poloviny obrázku, která je pro děti mnohem obtížnější. Doporučujeme, abyste s dětmi věnovali dokreslování chybějících částí obrázku dostatečný čas předtím, než si vyzkouší dokreslit druhou polovinu obrázku.

Ukázka dokreslování chybějících částí obrázku (Škola je tu 2 Cesta k psaní s pohádkami)

Význam dokreslování chybějících částí obrázku

               Předškoláci:

 • Při dokreslování přemýšlejí nahlas a komentují, co dělají.
 • Rozvíjí koordinaci ruky a oka.
 • Vnímají jednotlivé části celku a trénují tuto dovednost nejen při dokreslování obrázku, ale také při práci se stavebnicemi, při modelování, stříhání nebo například skládání papíru.
 • Snaží se vést plynulou stopu tužkou při kresbě na papír.

dokreslování obrázků

Dokreslení druhé poloviny obrázku je pro děti obtížnější. Proto je v multimediální interaktivní učebnici toto cvičení umístěno až za cvičením, ve kterém děti dokreslují chybějící část obrázku. Než začnou dokreslovat druhou polovinu obrázku, pozorně si prohlédnou vzorový obrázek, který je již dokreslený. Po celou dobu dokreslování mají možnost se na tento obrázek podívat, když si nejsou jisté.

Po dokreslení obrázku si jej mohou vybarvit.

Při dokreslování chybějících částí obrázku a dokreslování druhé poloviny obrázku děti rozvíjejí zrakové a prostorové vnímání. Uvědomují si celek a jeho části.

Doporučujeme, abyste tento úkol dětem vytiskli a ony si tak mohly vyzkoušet dokreslit ho i tužkou na papíře.

Dokreslování obrázku by mělo být pro děti zábavou. Nevytýkejte jim, když nedokreslí všechny chybějící části obrázku. Vnímání celku a jeho částí je třeba věnovat delší čas. Buďte trpěliví a děti motivujte, ideálně povídáním si o obrázku, například kladením motivačních otázek: Co potřebuje kůzlátko dokreslit, aby se mohlo napást (přivonět k travičce)?

Ukázka dokreslování obrázků (Škola je tu 2 Cesta k psaní s pohádkami)

Význam dokreslování pravé strany obrázku

               Předškoláci:

 • Rozvíjejí koordinaci ruky a oka, učí se dokreslovat pravou stranu obrázku a vnímat dovednost pravolevé orientace.
 • Zkoušejí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník) i různé další tvary.

metodické pokyny

V pracovních učebnicích Škola je tu jsou nyní NOVĚ k dispozici metodické pokyny ke každé stránce.

Obsahují i metodická doporučení, která uvádějí doporučené postupy. Navíc v nich nabízíme možnost využití autorských říkanek při dramatizacích pohádek.

Návody, jak pracovat s obrázky na těchto stránkách, najdete pod ikonkou „sova“.

Ikonka je umístěna v levé horní části stránky. Nenachází se tedy dole na stránce v prostoru řady ikonek s úkoly pro děti.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Jak pracovat s MIUč+

ZÁBAVNÁ FORMA VÝUKY S TABLETEM

Prostřednictvím tabletu mají předškoláci možnost pracovat s pracovní učebnicí interaktivně. Obrázek si mohou zvětšit, přesunout, vybarvit pouhým dotykem prstu apod. Tato zábavná forma učení děti baví.

ODBORNĚ ZPRACOVANÉ PRACOVNÍ UČEBNICE

Škola je tu a Zápis je tu jsou kvalitně odborně zpracovanými publikacemi. Vznikly ve spolupráci s elementaristy ze základních škol a s vyučujícími z mateřských škol pod dohledem odborníků z Pedagogické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Týmová práce v tomto projektu byla velmi inspirativní a díky ní vznikl materiál, který ihned oslovil vyučující předškoláků.

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA

Škola je tu a Zápis je tu společně tvoří ucelený kompletní soubor, který připraví předškoláka na bezproblémový přechod do 1. ročníku.

Škola je tu je sada tří pracovních učebnic, které systematicky provázejí předškoláky učivem, a to během celého školního roku.

Prostřednictvím pracovní učebnice Zápis je tu si předškoláci vyzkouší, jak jsou připraveni k zápisu. Tato učebnice obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák.

PŘIMĚŘENÉ VĚKU PŘEDŠKOLÁKA

Multimediální interaktivní učebnice nabízí ke každé stránce pracovní učebnice spoustu cvičení, která navazují na stránková cvičení a rozvíjejí tak předškolní přípravu dětí. Nepřetěžujeme děti úkoly, které neodpovídají jejich věku, a respektujeme to, co zvládnou. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je zvládl každý předškolák.

Při každé aktualizaci učebnice si stáhnete nová cvičení, která pro Vás průběžně připravujeme na základě konzultací s Vámi.

PŘEDŠKOLÁCI PRACUJÍ S BAREVNÝM OVLÁDACÍM PANELEM NÁSTROJŮ

Úkoly v multimediálních interaktivních učebnicích jsou přizpůsobeny věkové kategorii předškoláků i uživatelsky. Na rozdíl od MIUč+ pro školáky mají předškoláci k dispozici přehledný ovládací panel nástrojů, který je umístěn dole pod pracovním prostorem. Obsahuje kresebně i barevně přitažlivé a dostatečně velké obrázky nástrojů, pomocí nichž dané obrázky spojují, kroužkují, kreslí nebo vybarvují (tužka, guma, pastelky, kyblíky).

POUTAVÉ OBRÁZKY VTÁHNOU DĚTI DO DĚJE

Úkoly jsou nápadité, neotřelé a zábavné a obrázky k nim jsou velmi přitažlivé. Děti oslovily na první pohled.

Úkoly jsou tematicky zaměřené k říkance nebo k příběhu, který se k obrázkům váže. Vycházejí z obrázků, a proto děti práce nad úkoly baví.

Pracovní učebnice jsou celobarevné.

Velikost obrázků je přiměřená věku předškoláků.

Styl kresby je vhodný pro tuto věkovou kategorii.

Obrázky na stranách s uvolňovacími cviky jsou připraveny tak, aby děti mohly procvičit tah uvnitř obrázku. Prostor určený ke kresbě v obrázku je zesvětlený, děti pouze opticky navádí ke směru a tvaru cviku.

Obrázky k vybarvení jsou v tištěných učebnicích předkresleny šedě, aby děti při kresbě příliš nevedly. V interaktivních učebnicích jsou linie obrázků černé. Je tak jednoznačně vymezena plocha pro vylití obrázku barvou.

DIDAKTICKÁ STRUKTURA ÚKOLŮ

Každý úkol má svou didaktickou strukturu.

MIUč+ umožňuje každé cvičení na stránce rozfázovat do několika částí a každou část obohatit o další multimediální obsah.

Děti tak mohou při plnění úkolů ke stránce postupovat krok za krokem. Jednoduché a stručné instrukce je navedou.

Jednotlivé úkoly jsou koncipovány tak, že děti postupují od jednodušších úkonů ke složitějším.

Například ve stránkovém cvičení věnovaném rozvoji zrakového vnímání děti nejprve hledají rozdíly mezi dvěma obrázky v barevnosti či tvaru. Teprve poté hledají objekt, který chybí nebo je v obrázku umístěn v jiné poloze nebo na jiném místě.

Ukázka cvičení ke stránce (Škola je tu 1Cesta k poznávání a čtení s pohádkami)

Metodické pokyny ke každé stránce pracovních učebnic Zápis je tu: https://nns.cz/predskolak/zapis-je-tu/metodicke-pokyny/

a Škola je tu: https://nns.cz/predskolak/skola-je-tu/metodicke-pokyny/

jsou volně ke stažení na blogu PŘEDŠKOLÁK.

PROPOJENÍ UČIVA MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLY

V pracovních učebnicích Škola je tu jsou úkoly zpracované v didaktické posloupnosti v průběhu celé učebnice. Na blogu je k dispozici tabulka s přehledy postupně vyvozeného učiva: https://nns.cz/predskolak/skola-je-tu/.

V tištěné učebnici je tato tabulka umístěna na konci učebnice. Můžete v ní sledovat i propojení učiva mezi jednotlivými díly sady Škola je tu.

UČIVO VE ŠKOLA JE TU JE TEMATICKY PROVÁZÁNO POHÁDKAMI

Učivo je tematicky provázáno pohádkami, čímž se tato sada stává výjimečnou.

Klasické i moderní pohádky mají děti k dispozici i k poslechu na www.nns.cz/pohadky, dokonce i s průvodními obrázky. Komplet obsahuje také jednu bajku.

ZÁPIS JE TU S ÚKOLY MOTIVOVANÝMI PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK

Příběhy doprovázejí obrázky i v úkolech v pracovní učebnici Zápis je tu. Děti se tak stanou součástí příběhu a učení je baví.

DIDAKTICKY PROVÁZANÝ MULTIMEDIÁLNÍ OBSAH

V multimediálních interaktivních učebnicích Škola je tu a Zápis je tu je multimediální obsah učebnic didakticky provázaný. Úkoly nejsou pouze nahodile vloženy, jsou řazeny za sebou podle náročnosti. Děti postupují od jednodušších úkonů ke složitějším a v závěru jsou odměněny omalovánkou nebo zábavnou hrou. V současné době připravujeme propojení úkolů do didaktické linky. Děti budou procházet jednotlivými úkoly a vracet se zpět pomocí šipek umístěných dole na ovládacím panelu nástrojů. (Zelené šipky umožní procházení mezi jednotlivými úkoly, zatímco oranžové šipky umožní návrat na začátek pohádky nebo přechod na další pohádku. Přes ikonku menu se mohou kdykoli vrátit do nabídky a přejít do jiné pohádky.)

MOŽNOST VYTIŠTĚNÍ STRAN Z MIUč+

Jednotlivá cvičení můžete dětem z MIUč+ i vytisknout. Instruktážní videa k vytištění naleznete v úvodu každé MIUč+. Pokud nemáte k dispozici tištěnou učebnici, doporučujeme vytisknout zejména stránky věnované grafomotorice.

UČEBNICE JSOU STÁLE AKTUALIZOVÁNY O NOVÝ MULTIMEDIÁLNÍ OBSAH

Co je potřeba procvičovat s předškoláky pro školní úspěšnost:

 • rozvíjet v různých typech úkolů zrakové a sluchové vnímání,
 • věnovat čas rovnoměrně tréninku prvopočátečních početních představ dětí,
 • činnosti směřovat k rozvoji jemné i hrubé motoriky,
 • pozornost směrovat k podpoře vývoje řeči a obohacení slovní zásoby, orientaci v prostoru i v čase a mnoha dalším dovednostem.

V MIUč+ nabízíme pestrou škálu úkolů, které tyto dovednosti procvičují. Navíc neustále doplňujeme nové typy úkolů, které vycházejí z aktuálních potřeb výuky.

Kompletní nabídku najdete v našem e-shopu.