Právě vyšla sada tří pracovních učebnic ŠKOLA JE TU pro předškolní přípravu dětí od 5 let, která je tematicky propojena pohádkami.

Tištěné pracovní učebnice jsou skladem a můžete je zakoupit ve zvýhodněné sadě.

Přílohy pracovních učebnic

KATALOG předškolního vzdělávání

Je skvělé, že vznikl materiál, ve kterém je vše, co máme s dětmi v rámci předškolní přípravy během roku obsáhnout, rozpracováno systematicky. Nejedná se pouze o nahodile vybrané úkoly, ale o odborně zpracovanou publikaci s cíleným vedením předškoláka k bezproblémovému zvládnutí přechodu k výuce čtení, psaní a počítání do 1. ročníku.

učitelky, které sadu Škola je tu pilotně ověřovaly v mateřských školách

Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek, které si můžete přehrát v počítači, tabletu nebo na mobilním telefonu na www.nns.cz/pohadky

Souběžně s tištěnými učebnicemi ŠKOLA JE TU vychází i INTERAKTIVNÍ PODOBA každé z nich. Více informací zde.

Více o pracovních učebnicích

S pracovními učebnicemi ŠKOLA JE TU připravíte žáky systematicky krok za krokem na výuku čtení, prvouky, psaní a počítání do 1. ročníku.

K jednotlivým pohádkám se v každé pracovní učebnici vztahují dvě strany. Od vyprávění v pracovní učebnici Cesta k poznávání a čtení přecházejí k uvolňovacím cvikům v Cestě k psaní a na závěr pracují s úkoly v Cestě k počítání.

V Cestě k poznávání a čtení si děti poslechnou pohádku. Pohádku zkusí vyprávět podle obrázků v učebnici nebo z pohádkových LEPOREL z přílohy. V pohádkových úkolech se připravují na výuku čtení do 1. ročníku. Naučí se i mnoho zajímavého o světě, jehož jsou součástí.

Pak se vypraví na cestu k psaní a ukážou, co umí z pohádky nakreslit při odříkávání pohádkových říkanek. Z přílohy pracovní učebnice Cesta k psaní si vystřihnou LOUTKY Z PAPÍRU a pohádku si s nimi zahrají.

V Cestě k počítání se zábavnou formou připravují krůček po krůčku na výuku matematiky do 1. ročníku. V příloze pracovní učebnice Cesta k počítání děti najdou SAMOLEPKY, které použijí při plnění úkolů.  Při jejich odlepování a nalepování si procvičí jemnou motoriku. Práce s nimi děti baví. Hledají rozdíly, vyznačují množství, poznávají tvary, rozlišují barvy aj.

Pracovní učebnice vznikly ve spolupráci s elementaristy a vyučujícími mateřských škol pod odborným dohledem z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jsou ověřeny předškoláky v přípravných kurzech do školy a v předškolních přípravkách v mateřských školkách (státních i soukromých).

Tištěné pracovní učebnice jsou skladem a můžete je zakoupit ve zvýhodněné sadě.

Multimediální interaktivní učebnice

Souběžně s tištěnými učebnicemi ŠKOLA JE TU vychází i INTERAKTIVNÍ PODOBA každé z nich. 

Interaktivní učebnice ŠKOLA JE TU obsahují vše co tištěná učebnice a

audionahrávky pohádek, ke kterým se úkoly v učebnici vztahují.

Další připravovaný interaktivní obsah si již nyní můžete prohlédnout v ukázce k pohádce O koblížkovi a postupně bude doplněn do všech pohádek:

leporela (děti vybírají k uvedeným dvěma obrázkům pohádky ten, kterým pohádka pokračuje, za odměnu se na ně usměje sluníčko a pochválí je, po celou dobu cvičení mají pod sluníčkem stále před očima obrázky, které již postupně od začátku pohádky doplnily)

karty z klobouku (děti k jednomu až šesti obrázkům zobrazeným na kartě vybírají kartu se stejným počtem obrázků; toto cvičení ožívá postavou animovaného bílého králíčka, který je pochválí za správně splněný úkol)

skládání obrázků (děti zkouší složit čtyři obrázky a přemýšlejí, co mají tyto obrázky společného, při skládání si procvičí i barvy)

poznávací karty (série fotografií ke každému zvířátku nakreslenému v učebnici, ke každé fotografii je navíc k dispozici audionahrávka zajímavostí ze života daného zvířete)

pexesa, v nichž děti pomáhají myšákovi najít dvojice obrázků

cvičení sluchového vnímání (ve vybraných říkankách a básničkách děti pomocí grafického záznamu slov vnímají délku hlásek)

logické řady (děti hledají správný obrázek na konec řady obrázků, které se v těle housenky pravidelně opakují, jakmile vyberou děti správný obrázek, housenka je odmění úsměvem)