Při tvorbě našich publikací pro předškolní vzdělávání spolupracujeme s odborníky z Pedagogické fakulty MU a pedagogy ze základních a mateřských škol z Brna, ze Syrovic a z Prahy.

Každá publikace má svého odborného garanta, v současné době je jím doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Koncepce publikací před samotnou tvorbou i v průběhu jejich vzniku konzultujeme s elementaristy, nyní spolupracujeme s Mgr. Radkou Skopalovou ze ZŠ a MŠ Husova z Brna, která je fakultní školou Masarykovy univerzity a také pilotní školou českých daltonských škol.

Aktivně spolupracujeme s dětmi a vyučujícími z mateřských škol. Publikace vznikající v tuto dobu konzultujeme s paní učitelkou Bc. Marianou VrbíkovouMŠ Bambíno na Vinohradech v Praze a paní ředitelkou Mgr. Markétou Beránkovou ze ZŠ a MŠ Syrovice. Při tvorbě pracovních učebnic Škola je tu se do našeho týmu připojila paní učitelka Mgr. Pavla Svobodová ze ZŠ a MŠ Kotlářská z Brna.

Na tvorbě úkolů se podílejí předškoláci. Moc se těší i na to, až je budou moci vyzkoušet v interaktivní verzi. Cítí se být součástí pracovního týmu. Jejich připomínek si velmi vážíme a jsme jim vděčni za pomoc, díky které jsou publikace plné života.

Vážíme si postřehů všech pedagogů, kteří vnesli do publikací své letité pedagogické zkušenosti a tvořivé nápady.

Děkujeme za spolupráci.