V letošním roce jsme vydali první z publikací Zápis je tu, která se mezi vyučujícími setkala s velmi příznivým ohlasem.

Ke každé pracovní učebnici souběžně vzniká její interaktivní podoba. Zápis je tu si nyní můžete ZDARMA stáhnout do konce září.