Dubnové vydání časopisu Rodina a škola:

Květnové vydání Zpravodaje městské části Brno-střed: