Jako rodiče budoucího školáka vás bude jistě zajímat nově vydaná publikace obsahující základ, který by měl znát každý předškolák. Povídali jsme si s její autorkou Věrou Štikovou.

Na publikaci mě na první pohled zaujala už titulní strana. Co vás vedlo k tomu ji takto ztvárnit?

Chtěli jsme, aby děti měly možnost procvičit si jemnou motoriku i při dotýkání věcí. Tkanička nabízí spoustu možností. Kromě toho, že ji mohou zavazovat a rozvazovat, mohou si s ní třeba trénovat i uzly nebo hrát na hada. Spojit a vytvořit z ní kruh. Zkrátka nabízí jim nepřeberné množství aktivit.

Jemnou motoriku si děti procvičí i při vystřihávání tvarů z přílohy, která je součástí publikace. Poslepu je poznávají a podle jejich tvaru přikládají do herního plánu na zadní straně obálky. Inspirujeme je i dalšími možnostmi využití této hry, například si s ní procvičí orientaci v prostoru.

Čím si myslíte, že je váš Zápis je tu výjimečný?

Pro mě je jedinečný po mnoha stránkách. V prvé řadě určitě tím, že úkoly vznikaly ve spolupráci s dětmi. Jakmile jsem rozvinula jejich náměty, začali jsme počátečními náčrty prázdným stranám s výtvarnicí vdechovat život. Při tom jsme spolupracovali s elementaristy a vyučujícími mateřských škol. Zajímavé bylo sledovat reakce dětí při práci s hotovými úkoly.

Děti měly možnost s publikací pracovat už před jejím vydáním?

Ano, přesně tak. Úkoly byly ověřeny žáky v mateřských školách i v přípravném kurzu do 1. ročníku na základní škole. Paní učitelka z tohoto kurzu mi řekla, že konečně našli publikaci, která jim vyhovuje pro předškolní přípravu po všech stránkách. To mi udělalo velkou radost.

Ale největší radost mi udělalo, jak se dětem vždy rozzářily oči, když uviděly nové obrázky. Moc se jim líbilo, že každá stránka nabízí příběh. Děti se cítily být potřebné, když kachně pomáhaly spočítat její káčata nebo když společně se včelkou pátraly po stejných obrázcích. A to pohladí po srdci ze všeho nejvíc, když vidíte, že vaše práce má smysl. A to si myslím, že je také výjimečné, když se tímto můžete pochlubit.

Myslíte si, že publikace pro předškoláky by měly oslovit děti zejména ilustracemi?

Máte pravdu. Děti tohoto věku pracují hlavně s obrázky. Je to logické. Většina z nich v tu dobu ještě číst neumí. Proto jsou naše strany převážně obrázkové. Není vůbec jednoduché se obrázkem vyjádřit. Výtvarnice Andrea Schindlerová se toho zhostila na jedničku. Její obrázky jsou tak působivé, že osloví každého předškoláka. Dokážou zaujmout a vtáhnout děti do řešení úkolu okamžitě po otevření sešitu. Všimla jsem si, že některé děti obrázky oslovily až tak, že si s nimi povídaly.

Spolupracovali jste při tvorbě i s odborníky?

To považuji za nepostradatelné. Jsem moc vděčná doc. Haně Horké z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, že si pro nás udělala čas, když jsme občas tápali v temnotách a potřebovali se ujistit, že jsme vykročili správným směrem, a zaštítila naši publikaci po odborné stránce.

Čtenáře bude zajímat, co je na stránkách čeká.

Naše publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák. Poznávání barev, tvarů, orientaci v prostoru a v čase, předpočetní představy a dovednosti aj. Není předimenzovaná počtem stran. Děti nepřetěžujeme úkoly, které neodpovídají jejich věku, a respektujeme to, co zvládnou. Postupujeme systematicky krok za krokem, nejnáročnější úkoly jsou umístěny až v závěru publikace.

Já si pamatuji, jak jsem se před zápisem učila s maminkou říkanku, kterou tam přednesu. Obsahuje vaše publikace i říkanky?

Bez nich by to nebylo ono. Říkanky k životu předškoláka neodmyslitelně patří. Slouží k vývoji dětské řeči, rozvíjejí slovní zásobu dětí. Děti si s jejich pomocí procvičují paměť. Při jejich osvojování vnímají jejich pravidelný rytmus, prožívají radost při hudebně-pohybových činnostech, které říkanky provázejí.

Moje oblíbená byla o myšičce, která vařila kašičku…

I já jsem si při ní s rodiči užila spoustu legrace. Děti velmi oceňují každou volnou chvilku, kterou si pro ně rodiče udělají. Naše publikace jim může tyto pěkné chvíle zprostředkovat. Mohou si doma s dětmi třeba hrát na školu a pravidelně se věnovat po chvilkách vždy nějakému úkolu, který společně vyberou.

Bohužel je i spousta dětí, které tráví většinu volného času bez rodičů. Poradí si s úkoly ve vaší publikaci bez pomoci dospělého?

I s touto možností jsme počítali. Děti mají vyznačený vzor, který jim na první pohled napoví, čemu mají v úkolu věnovat pozornost. Navíc připravujeme i interaktivní verzi sešitu, ve které si budou moci instrukci poslechnout.

Jak taková interaktivní verze funguje?

Vdechne tištěné publikaci život. Kromě poslechu instrukce si děti přehrají například i říkanku. Přesouvají obrázky, kam potřebují. Mohou je i vybarvovat. Interaktivní verze sešitu bude děti jistě bavit. Audia budou nahraná nejen v českém jazyce, ale také ve vietnamštině, ukrajinštině, němčině a samozřejmě v angličtině. V dnešním multikulturním světě cítíme potřebu pomoci dětem, které mají problém instrukci v českém jazyce porozumět.

Budete se věnovat i dalším publikacím pro předškolní vzdělávání?

Měla jsem příležitost spolupracovat se skvělým týmem lidí a byla by škoda v tom nepokračovat. Takže určitě ano. Počítáme s tím. Rádi bychom podpořili kvalitní přípravu dětí do 1. ročníku a jako pedagogické nakladatelství můžeme kvalitu zaručit.